EURÓPA, V KTORÚ VERÍME

KTO SME?

Sme Erasmus Generácia. Európsku Úniu považujeme za náš spoločný domov. Národné hranice už viac nie sú limitom ale otvorenými dverami pre zdieľanie spoločných hodnôt s ostatnými Európskymi obyvateľmi.

Študenti a mladí Európania dlho hrali druhotnú rolu v procese Európskej integrácie. Výmenné programy ako Erasmus, pomohli rozvinúť a posilniť pocit participácie, inšpirovaní spoločnou Európskou identitou.

Sme zástancami kľúčových demokratických princípov, podčiarknutými Lisabonskou zmluvou a
uchovanými v našich politických presvedčeniach: demokracia, sloboda, rovnosť, participácia, udržateľnosť.

V ČO VERÍME?

Veríme v politickú Európu. Už toľko práce bolo vykonanej, no ešte oveľa viac je potrebné urobiť.

Veríme, že nemôžeme čakať, že sa Európa popasuje so svojimi najpálčivejšími výzvami, medzi nimi, nezamestnanosť mladých, migrácia a ostatné ekonomické otázky. Veríme, že najlepšie ich porazíme len viac intergovanou Európskou úniou.

Želáme si silnejší hlas Európy vo svete: európska zahraničná politika potrebuje zmenšiť priepasť medzi členskými štátmi a prezentovať jednotnú pozíciu.

Chceme, aby bola Európska únia solidárna s kontinentálnymi a svetovými otázkami, ak si želáme, aby bola táto solidarita zdieľaná naprieč krajinami. Chceme, aby Európska únia hrala hlavnú úlohu v rozvoji demokracie a ľudských práv v rámci svojich hraníc, a vo svete.

Chceme efektívnejšie ekonomické riadenie, aby sa predišlo nesolventným a špekulatívnym investíciám medzi členskými krajinami.

Veríme v slobodu a demokraciu. Vyjadrujeme našu plnú solidaritu bojom mladých za rešpektovanie ľudských práv a právneho štátu všade vo svete. Považujeme za základ, rozlišovanie medzi cirkevnými a občianskými Inštitúciami a podporu rovnakej rodovej politiky v európskych, a všetkých krajinách.

NAŠE POSLANIE

Naším poslaním je udržať vysokú mieru participácie, pre prodporu väčšej politickej angažovanosti mladých Európanov, pomôcť formovať Európsku Demokratickú Stranu naprieč Kontinentom, zdieľať naše myšlienky prostredníctvom Nových Médií, primäť Európu, aby chápala nezamestnanosť mladých ako kľúčový problém, propagovať mladých ako súčasť riešenia a nie ako súčasť problému, podporovať udržateľnosť, zvýšiť financovanie Vzdelávania, Výskumu a Vývoja.

Ak budeme pracovať dostatočne tvrdo a ak budeme bojovať dostatočne dlho, môžeme konečne priniesť zmenu do Bruselu a Európy.

Sme Mladí Demokrati za Európu.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI