CETA, ponaučenia z neúspechu

CETA, dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou, bola konečne dňa 30.októbra podpísaná. Stalo sa tak po niekoľkých dňoch neistoty v dôsledku opozičného stanoviska Valónskeho parlamentu k uzavretiu zmluvy. Mladí Demokrati pre Európu vítajú tento výsledok ale zároveň ich mrzí, že táto epizóda EÚ zbytočne ďalej oslabila. Môžeme z tohto vyvodiť tri dôležité lekcie.

Potreba demokracie, otvorenosti a transparentnosti by nemala byť nikdy podceňovaná ale riadne adresovaná. Samotný Donald Tusk priznal, že debata vyvolaná Valónmi bola predovšetkým „o zisku“ prostredníctvom odovzdávania „dôveryhodných informácii“ občanom. V skutočnosti Európska komisia musí prevziať svoju zodpovednosť za „vládu Európskej únie“ a vysvetľovať svoje projekty európskym občanom priamo v médiách ako by urobila každá národná vláda pri príprave národných zákonov. Takejto dramatickej situácii sa dalo predísť keby sa Európska komisia zapojila do dialógu s valónskou stranou skôr. Toto je potrebné mať na zreteli pri všetkých budúcich rokovaniach.

Avšak táto potreba transparentnejších postupov by mala byť v prvom rade uplatňovaná na európskej úrovni s lepším a čo najskorším zapojením Európskeho parlamentu a verejnej mienky do rokovaní. Každá z týchto zmlúv podpísaná Európskou úniou je ratifikovaná takmer 40 národnými alebo regionálnymi parlamentmi a je nemysliteľné, že jedno odmietnutie môže ohroziť celý proces. Toto súvisí s dôveryhodnosť Európskej únie ako globálneho hráča. EÚ a Európsky parlament preto musia získať silnejšie kompetencie práve v obchodnej politike.

Dôvodom zamietnutia dohody o voľnom obchode nebolo len ich nedostatok transparentnosti ale aj pochybnosti o výhodách voľného obchodu ako takého. Sme presvedčení, že voľný obchod prináša bohatstvo a príležitosti pre obyvateľstvo ale zároveň aj napriek jeho výhodám prináša voľný trh aj svojich porazených. Preto by sa mali okamžite aplikovať európske nástroje na ochranu. Ak Európa a jej členské štáty nevytvoria udržateľnejší rámec voľného obchodu vždy bude existovať riziko, že populisti rozšíria svoj pohľad na vec. Voľný obchod nemôže byť jediným politickým horizontom pre európskych občanov.

Picture: European Parliament AudioVisual Department

Maďarsko: Nový úder pluralizmu a demokraci!

 Nepszabadsag, hlavné  nezávislé noviny  boli prednedávnom kúpené  spoločnosťou, ktorá je spájaná s priateľom maďarského premiéra Viktora Orbána. Svoju vydavateľskú činnosť prerušili pred pár týždňami – oficiálne kvôli domnelým finančným problémom. Avšak redakcia tvrdí, že to bolo skôr kvôli vládnym nátlakom.

Táto kúpa uškodí rozmanitosti tlače v krajine a zvýši kontrolu Orbánovej vlády nad maďarskými médiami, čo bude ďaľlšou ranou pre pluralizmus a demokraciu – dve hodnoty, ktoré sú v ohrození od začiatku Orbánovej vlády (2010), odhodlanej nastoliť iliberálnu demokraciu.

Európa a hlavne Orbánovi partneri v Európskej ľudovej strane, by mali konečne zareagovať a vyjadriť svoje výhrady voči ceste, ktorou sa Orbán vyberá. Musíme začať brániť hodnoty hlboko zakorenené v zakladajúcich zmluvách, ako demokracia, rozmanitosť a pluralizmus, a to hlavne teraz, v čase, keď sú pod neustálym útokom.

 Pre nás, Mladých demokratov, Európska únia nikdy nebude iba klub ekonomických záujmov, ale záväzok smerom k väčšej demokracii a ochrane občanov, ktorých ich kraijny oberajú o základne slobody.

Post-Brexit: smerom k silnému a zjednocujúcemu EU projektu!

Sme svedkami smutných časov, kedy staršia generácia Britov rozhoduje o dôsledkoch pre budúce generácie.

My, YDE, sme boli proti Brexitu od začiatku až po samý koniec, avšak dnes sa musíme posunúť dopredu a musíme byť tiež pripravený podporiť tých britských priateľov, ktorí chcú ostať v Európskej únii.

Je to aj čas, kedy sa streba zamyslieť nad budúcnosťou EÚ – musíme zmeniť aktuálny systém, posilniť spoluprácu a popasovať sa s deficitom demokracie na ceste za atraktívnejšou a demokratickou úniou.

Využime toto memento na posilnenie Európskej integrácie a pracujme spolu za silný a zjednocujúci projekt.

Nesmieme sa vyhýbať politickému aktivizmu ale zamerať sa na lepšiu budúcnosť , musíme znovuzapojiť naše spoločnosti neponímajúc efektívny dialóg a civilizovanosť, ako aj benefity EÚ, ktorá priniesla mier na vojnou zmietaný kontinent.

Demokracia: základný kameň slobodnej spoločnosti

// Text bol publikovaný 3. júna v YO!Mag, a online magazíne  European Youth Forum.

Kto dnes nie je demokrat? Vzdnihnite ruku. Môžete sa pýtať, čo to vôbec znamená deklarovať o sebe, že ste demokrat, keď dnes je predsa každý demokrat? My, Young Democrats for Europe staviame demokraciu do jadra našej angažovanosti. Demokracia nie je, a nemala by byť krátkodobou udalosťou nášho občianstva. Demokracia nie je pravideľným cvičením na zachovanie moci pre zopár vyvolených, no konštantný smer života, stále úsilie každého z nás. Demokracia je štít na ochranu nášho životného štýlu. Štít, ktorý musíme zase ochraňovať my, keď je napadnutý.

Pacifistický, každodenný boj

Pre nás znamená demokracia viac ako len jednoduchú metódu riadenia, je to duch zahrňujúci hodnoty slobody a humanizmu. Demokracia má byť realizovaná pravidlami, o ktorých rozhodujete vy, je to rovnosť, rovnaká účasť všetkých, ľudská dôstojnosť. Je to možnosť osvietenej diskusie a osvietených rozhodutí. Demokracia, autonómia a ľudské práva idú ruka v ruke.

Práve z týchto dôvodov, demokracia má byť zachovaná a ochraňovaná. V dobe, keď populismus hrá na naše city a využíva náš strach, keď politici dramatizujú krízy a problémy, ku ktorým by sa malo pristupovať s vážnosťou, etikou a profesionálnosťou, ožíva deštrukčná idea, že demokratické režimy sú slabé, a že vládca je potrebný na riadenie spoločnosti. Vzrastajúce autoritárstvo v Európe je znepokojujúce, náš strach funguje ako časostroj, ktorý nás môže posunúť len vzad. Stojíme v prvej línii obrany demokracie a vyzývame všetkých občanov, aby sa stali súčasťou tohto pacifického a každodenného boja za demokraciu.

Demokracia by nemala byť len ochraňovaná, ale taktiež posilnená. Zvýšená politická participácia, demokratická kontrola a priame rozhodovania občanov, môžu byť zabezpečené vďaka novým možnostiam, ktoré ponúka digitálna doba. Vzdelanie hrá kľúčovú úlohu v odovzdávaní schopností na zapojenie sa do občianskeho života.

Aplikujme túto ambíciu pre demokraciu do subjektu, ktorý sa usilujeme ochrániť a expandovať; do Európskej únie. Chceme viac demokratickejšiu Úniu, a taktiež chceme, aby Únia ochraňovala demokraciu. Nechceme miešať naše hlasy s hlasmi tých, ktorí vykresľujú Európsku úniu ako nedemokratickú inštitúciu. Demokracia je nepochybne prítomná v EÚ, v Parlamente, ktorý je priamo volený občanmi, v Rade, zhromaždujúcej členov zvolených občanmi, či v Komisii, ktorej líder je zvolený z dvoch už spomenutých inštitúcií. Každopádne, EÚ má pred sebou potrebný progres v oblastiach zvyšovania transparentnosti, upevňovania postavenia Parlamentu a otvárania nových priestorov pre vyššiu účasť. Silne podporujeme všetky spomenuté oblasti rozvoja.

Ďalej chceme silnejšiu EÚ, v oblasti demokracie v samostatných štátoch. Krajiny, v ktorých je ohrozený právny štát, ústavný systém či sloboda prejavu, musia byť ihneď monitorované, v prípade potreby stíhané.  Dôveryhodnosť sľubu, ktorý sme dali nielen občanom Európy ale aj  zvyšku sveta, je nesmierne dôležitý.

Bez preceňovania veríme, že demokracia je základný kameň slobodnej spoločnosti a sveta v mieri, a jej ochrana má obrovský význam.

Mathieu Camescasse a Vincent Delhomme

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI