11/11/2019 Správy

Pred sto rokmi sa vojenské trúby ozývali na fronte a zvony zvonili na oznámenie prímeria. Európska mládež zaplatila tú najvyššiu cenu vo svojej histórii. Z 9 miliónov mŕtvych a viac ako 6 miliónov zranených, väčšina z nich bola mladšia ako 35 rokov. Vzdajme hold tým, ktorí predčasne pochopili, že len priateľstvo medzi našimi dvomi národmi založené na spoločnej organizácii štátov prinesie trvalý mier na Európsky kontinent. Dohody z Locarna z roku 1925, pod vedením Gustava Stresemanna a Aristida Brianda, boli takmer jedinečným pokusom umožniť francúzsko-nemecké zmierenie pred nástupom nacionalistickej diktatúry. Až do konca Druhej svetovej vojny, vytvorenia európskeho spoločenstva a podpísania Elyséovej zmluvy v roku 1963 sa nemecká a francúzska mládež konečne uznala za bratov a sestry.

 

Sto rokov po skončení Prvej svetovej vojny nesie naša generácia nesmiernu zodpovednosť. Kedže poznáme hodnotu spojenia našich dvoch národov, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme toto spojenie posilnili, namiesto toho, aby sme ho oslabili. Ako hold pre mladých Európanov, ktorí zomreli na bojovom poli, zaväzujeme sa pokračovať v boji, aby priateľstvo medzi našimi dvomi národmi nikdy nezaniklo.

 

Tento op-ed podpísali naši francúzski a nemeckí členovia – Jeunes Démocrates a Junge Freie Wähler.

Európa sa musí zapojiť do potravinovej revolúcie!

V súčastnosti sa už nestravujeme, ako sme sa stravovali v minulosti. Tento fakt si môžeme uvedomiť pri pohľade na vývoj spotrebiteľských postupov; náš potravinový model vstúpil do dvojitej revolúcie. Počas tohtoročného Svetového dňa potravín, berúc do úvahy fakt, že reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky začína, žiadame, aby reforma potravín v Európa pretrvávala.

 

Prvú revolúciu predstavuje prepojenie poľnohospodárstva so spoločnosťou. Z tohto dôvodu sa zasadzujeme za ambicióznu európsku politiku, ktorá posilňuje prepojenie mestského obyvateľstva v stále rastajúcom počte s poľnohospodárskou činnosťou, ktorá sa nachádza v blízkosti miest. V mene jednotného trhu, Európska únia dlhodobo očierňovala tento vzťah, ktorý by mal naopak spoločnosť zbaviť hraníc a posilniť európsku identitu. To viedlo k pozabudnutiu nadnárodnej povahy európskych poľnohospodárskych pozemkov, ktoré existovali ešte pred vznikom samotnej Európskej únie. Alpské syry alebo výroba ľanu v Normandii či Holandsku sú dôkazom existencie spoločných identít, v dôsledku geografie a prepojenej histórie.

 

V súčastnosti si ich musíme zachovať, pretože poľnohospodárske tradície najčastejšie zodpovedajú zdôvodnenej a prispôsobenej správe zdrojov. Miestna spotreba okrem iného umožňuje občanom opätovne sa priblížiť k prírodným zákonom a tým podporiť kvalitu výrobkov a ich sezónnosť.

 

Napokon umožňuje vyhnúť sa čoraz výraznejším rozdielom medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, zvyšovaním povedomia o vzájomnej závislosti medzi nimi a ich príslušnými obyvateľmi.

 

Aby sme zaručili zachovanie európskych teritórií, musíme mobilizovať európske fondy na vytvorenie skratiek, najmä v cezhraničných oblastiach a vytvorenie spoločných kulinárskych postupov. Mali by sme taktiež uvoľniť európske pravidlá hospodárskej konkurencie, povoliť kolektivitu, aby mohli reštaurácie hromadne nakupovať prednostne od miestnych poľnohospodárov, v ktorých blízkosti sa nachádzajú.

 

Druhá revolúcia, na ktorú musí Európa reagovať, je rastúca požiadavka občanov na transparentnosť zloženia a pôvodu potravín. Pokroky v lekárskom výskume vedú každodenne k novým objavom o preferovaných kulinárskych postupoch alebo výrobkoch, ktorým sa spotrebitelia majú vyhnúť. Už nemôžeme žiť v neustálom podozrení, ktoré častokrát diskredituje samotných poľnohospodárov, ktorých prácu by sme si mali naopak vážiť. V tomto zmysle by sme mali prevziať ambíciu vybudovať novú Európsku agentúru zabezpečujúcu bezpečnosť potravín, ktorá by mohla nezávisle vykonávať štúdie o škodlivosti stoviek výrobkov, ktoré sú v súčasnosti predmetom sporu. Nikto nerozumie, prečo sú stanoviská zdravotníckych orgánov založené na štúdiách, ktoré uskutočnili a zaplatili veľké agropotravinárske firmy.

 

Mnohé potravinové škandály, ktoré otriasli kontinentom, tiež presvedčili občanov aby naďalej sledovali potraviny, ktoré konzumujú. Preto by sme mali zaviesť technológiu, akou je napríklad bloková reťaz, pomocou ktorej by sme do roku 2030 vytvorili prvú potravinovú informačnú sieť na svete. Zatiaľ čo spotrebitelia sa sťažujú na fakt, že si nie sú vedomí toho, čo obsahujú jedlá, ktoré zakúpujú, táto sieť by zaručila dokonalú sledovateľnosť potravín a splnila by očakávania dôraznej potravinovej revolúcie, či dokonca prekročila svoje pomyselné hranice.

 

Dolupodpísaní:

 

Pierre Baty (Prezident JDEM), Loris Mastromatteo (SG YDE), Mathilde Karceles (VP JDem a YDE), Begoña Garteizaurrekoa (Prezidentka YDE)

 

a nasledujúci francúzski poslanci

 

Avy-Elimas Nathalie, Val-d’Oise,

Bannier Géraldine, Mayenne

Berta Philippe, Gard

Deprez-Audebert Marguerite, Pas-de-Calais

El Haïry Sarah, Loire-Atlantique, hovorkyňa MoDem

Essayan Nadia, Cher

Garcia Laurent, Meurthe-et-Moselle

Griesbeck Nathalie, poslankyňa Európskeho parlamentu pre Väčší Východ (Francúzsko)

Jacquier-Laforge Élodie, Isère

Lagleize Jean-Luc, Haute-Garonne

Latombe Philippe, Vendée

Luquet Aude, Seine-et-Marne

Matteï Jean-Paul, Pyrénées-Atlantiques

Michel-Kleisbauer Philippe, Var

Millienne Bruno, Yvelines

Poueyto Josy, Pyrénées-Atlantiques

Richard Ramos, Loiret

Turquois Nicolas, Vienne

Waserman Sylvain, Bas-Rhin,

Wehrling Yann, Generálny tajomník Ministerstva obrany

Stretnutie predsedníctva EDP v Ríme

Európska demokratická strana uskutočnila vo štvrtok 19. júla 2018 rozšírené zasadnutie predsedníctva v Ríme. Hlavnou témou stretnutia bola príprava európskych volieb v roku 2019 a diskusia o našom manifeste. Anita Velić Fabijanić, hovorkyňa YDE, sa na stretnutí zúčastnila.

Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach ako napríklad konkurencieschopnosť, inovácia, klimatické zmeny či migrácia. Okrem iného sa diskutovalo o utečencoch, zahraničných záležitostiach EÚ, korupcií, ale aj o mládeži a jej reprezentácií na politickej scéne. Dúfame, že naše mládežnácke návrhy budú prijaté a reakcie predsedníctva pozitívne.7241b9f2-8d39-457d-a959-cbe20f2de5ec

Spoločné vyhlásenie skupiny ALDE Letnej akadémie

Vzdelávaním a zapojením mladých Európanov dnes zabezpečujeme a posilňujeme našu Európu zajtrajška

Budúcnosť Európy závisí od mládeže: zachytávaním mladých kandidátov a vzdelávaním budúcich generácií môžeme zabezpečiť, že EÚ nielen prežije, ale bude prekvitať.

Pri nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu chceme vidieť tvorivé kampane zamerané na občanov, ktoré sa uskutočňujú online, zamerané na mládež, a konkrétne vysvetľujúce, čo Európsky projekt znamená a aké benefity EÚ priniesla pre každého z nás.

Ako Mladí Liberáli a Demokrati vyzývame členské štáty skupiny ALDE, aby plne prijali digitálnu kampaň na demystifikáciu fungovania EÚ pre mladých ľudí v celej Európe.

Volámep pre konkrétne riešenia reformy Európskej únie, ktorá prechádza z diskusií na reálne činy.

Požadujeme e-demokraciu a nadnárodné zoznamy, skutočný boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, inovatívne zákony o autorských právach a zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu ktoré sa uplatňujú rovnakým a spravodlivým spôsobom.

Chceme inkluzívnu Európu, bojujeme proti všetkým formám netolerancie a podporujeme vzdelávacie programy zamerané na zručnosti 21. storočia a budovanie emočnej inteligencie. Chceme Európu občanov a nie Európu hraníc, Európu, ktorá chráni občianske, politické a sociálne práva a slobody bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú ľudia alebo ich pôvod.

Dnešné výzvy môžu byť vyriešené globálne, a preto chceme, aby Európa viedla svet v boji za mier, prosperitu a spravodlivosť.

Účastníci Letnej akadémie sú Mladí Liberáli a Demokrati z celej Európy, členovia Európskej Liberálnej mládeže a Mladí Demokrati pre Európu. Pre väčšinu účastníkov bol 2-dňový seminár v Európskom parlamente v Bruseli ich prvým podujatím na európskej úrovni.

Vitajte lotyšský Latvijas Reģionu Apvienībai Jaunatnes nodaļa!

YDE – Mladí demokrati pre Európu s potešením vítajú nového lotyšského pozorovateľa. Veľmi nás teší, že sa rozširujeme do jednej z pobaltských krajín, ktorá je kľúčovou súčasťou EÚ teraz aj v budúcnosti.

Po účasti prezidenta LRA Jaunatnes nodaļa na našom podujatí v tomto roku sme radi, že s našimi lotyšskými priateľmi budeme formálne pokračovať v spolupráci a čoskoro s nimi organizujeme podujatia v pobaltských krajinách.

LRA at ALDE SA

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI