Spoločné vyhlásenie skupiny ALDE Letnej akadémie

Vzdelávaním a zapojením mladých Európanov dnes zabezpečujeme a posilňujeme našu Európu zajtrajška

Budúcnosť Európy závisí od mládeže: zachytávaním mladých kandidátov a vzdelávaním budúcich generácií môžeme zabezpečiť, že EÚ nielen prežije, ale bude prekvitať.

Pri nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu chceme vidieť tvorivé kampane zamerané na občanov, ktoré sa uskutočňujú online, zamerané na mládež, a konkrétne vysvetľujúce, čo Európsky projekt znamená a aké benefity EÚ priniesla pre každého z nás.

Ako Mladí Liberáli a Demokrati vyzývame členské štáty skupiny ALDE, aby plne prijali digitálnu kampaň na demystifikáciu fungovania EÚ pre mladých ľudí v celej Európe.

Volámep pre konkrétne riešenia reformy Európskej únie, ktorá prechádza z diskusií na reálne činy.

Požadujeme e-demokraciu a nadnárodné zoznamy, skutočný boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, inovatívne zákony o autorských právach a zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu ktoré sa uplatňujú rovnakým a spravodlivým spôsobom.

Chceme inkluzívnu Európu, bojujeme proti všetkým formám netolerancie a podporujeme vzdelávacie programy zamerané na zručnosti 21. storočia a budovanie emočnej inteligencie. Chceme Európu občanov a nie Európu hraníc, Európu, ktorá chráni občianske, politické a sociálne práva a slobody bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú ľudia alebo ich pôvod.

Dnešné výzvy môžu byť vyriešené globálne, a preto chceme, aby Európa viedla svet v boji za mier, prosperitu a spravodlivosť.

Účastníci Letnej akadémie sú Mladí Liberáli a Demokrati z celej Európy, členovia Európskej Liberálnej mládeže a Mladí Demokrati pre Európu. Pre väčšinu účastníkov bol 2-dňový seminár v Európskom parlamente v Bruseli ich prvým podujatím na európskej úrovni.

Demokracia: základný kameň slobodnej spoločnosti

// Text bol publikovaný 3. júna v YO!Mag, a online magazíne  European Youth Forum.

Kto dnes nie je demokrat? Vzdnihnite ruku. Môžete sa pýtať, čo to vôbec znamená deklarovať o sebe, že ste demokrat, keď dnes je predsa každý demokrat? My, Young Democrats for Europe staviame demokraciu do jadra našej angažovanosti. Demokracia nie je, a nemala by byť krátkodobou udalosťou nášho občianstva. Demokracia nie je pravideľným cvičením na zachovanie moci pre zopár vyvolených, no konštantný smer života, stále úsilie každého z nás. Demokracia je štít na ochranu nášho životného štýlu. Štít, ktorý musíme zase ochraňovať my, keď je napadnutý.

Pacifistický, každodenný boj

Pre nás znamená demokracia viac ako len jednoduchú metódu riadenia, je to duch zahrňujúci hodnoty slobody a humanizmu. Demokracia má byť realizovaná pravidlami, o ktorých rozhodujete vy, je to rovnosť, rovnaká účasť všetkých, ľudská dôstojnosť. Je to možnosť osvietenej diskusie a osvietených rozhodutí. Demokracia, autonómia a ľudské práva idú ruka v ruke.

Práve z týchto dôvodov, demokracia má byť zachovaná a ochraňovaná. V dobe, keď populismus hrá na naše city a využíva náš strach, keď politici dramatizujú krízy a problémy, ku ktorým by sa malo pristupovať s vážnosťou, etikou a profesionálnosťou, ožíva deštrukčná idea, že demokratické režimy sú slabé, a že vládca je potrebný na riadenie spoločnosti. Vzrastajúce autoritárstvo v Európe je znepokojujúce, náš strach funguje ako časostroj, ktorý nás môže posunúť len vzad. Stojíme v prvej línii obrany demokracie a vyzývame všetkých občanov, aby sa stali súčasťou tohto pacifického a každodenného boja za demokraciu.

Demokracia by nemala byť len ochraňovaná, ale taktiež posilnená. Zvýšená politická participácia, demokratická kontrola a priame rozhodovania občanov, môžu byť zabezpečené vďaka novým možnostiam, ktoré ponúka digitálna doba. Vzdelanie hrá kľúčovú úlohu v odovzdávaní schopností na zapojenie sa do občianskeho života.

Aplikujme túto ambíciu pre demokraciu do subjektu, ktorý sa usilujeme ochrániť a expandovať; do Európskej únie. Chceme viac demokratickejšiu Úniu, a taktiež chceme, aby Únia ochraňovala demokraciu. Nechceme miešať naše hlasy s hlasmi tých, ktorí vykresľujú Európsku úniu ako nedemokratickú inštitúciu. Demokracia je nepochybne prítomná v EÚ, v Parlamente, ktorý je priamo volený občanmi, v Rade, zhromaždujúcej členov zvolených občanmi, či v Komisii, ktorej líder je zvolený z dvoch už spomenutých inštitúcií. Každopádne, EÚ má pred sebou potrebný progres v oblastiach zvyšovania transparentnosti, upevňovania postavenia Parlamentu a otvárania nových priestorov pre vyššiu účasť. Silne podporujeme všetky spomenuté oblasti rozvoja.

Ďalej chceme silnejšiu EÚ, v oblasti demokracie v samostatných štátoch. Krajiny, v ktorých je ohrozený právny štát, ústavný systém či sloboda prejavu, musia byť ihneď monitorované, v prípade potreby stíhané.  Dôveryhodnosť sľubu, ktorý sme dali nielen občanom Európy ale aj  zvyšku sveta, je nesmierne dôležitý.

Bez preceňovania veríme, že demokracia je základný kameň slobodnej spoločnosti a sveta v mieri, a jej ochrana má obrovský význam.

Mathieu Camescasse a Vincent Delhomme

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI