EÚ musí podporovat’ a chránit’ regionálne identity

Uznanie regionálnych identít, kultúr a demokratické právo ľudí na rozhodnutie o svojej politickej budúcnosti sú zakladnými princípmi Európskej únie.

Young Democrats for Europe si tento rok v Bilbau pripomenuli svoju príslušnosť k týmto hodnotám pri hlasovaní o návrhu na demokratické riešenie sporov a právo na riešenie politických sporov prostredníctvom demokratického procesu.

Toto právo na sebaurčenie, ako je to pomenované OSN, musí byť chránené a garantované ako v Únii, tak aj v každom právnom štáte, ako podmienka demokratickej stability.

Včera Škóti, dnes Katalánci: Európska únia a jej členské štáty musia počúvať a uznať žiadosť týchto ľudí o tom, aby mohli rozhodovať o politickej a ekonomickej budúcnosti. Včera sa Kataláncov pýtali dve otázky: či chcú, aby Katalánsko bolo štátom a či chcú, aby bol tento štát nezávislým od Španielska.

Young Democrats for Europe žiadajú Európsku úniu, aby zabezpečila a udržiavala priaznivé prostredie na dialóg medzi španielskou vládou a Katalánskom, a pomohla Katalánsku doviesť jeho referendum do konca. Hlasy nemajú žiadny priamy právny dôsledok, ale reprezentujú slobodu prejavu obyvateľov Európy a ukazujú potrebu väčšej diskusie o o tom ako môže byť braná viac do úvahy regionálna príslušnosť a kultúra.

Pre viac detailov o tomto probléme si môžete prečítať rezolúciu prijatú v Bilbau 27 septembra 2014 o Demokratickom riešení sporov.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI