Európa je politickým projektom

VI. Kongres EDS, ktorý sa konal v Bruseli, bol práve ukončený po dvoch dňoch diskusií. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 delegátov zo 17 krajín. Kongres sa uskutočnil počas obdobia ktoré je dôležité pre Európu a Taliansko.

Čo sa týka Talianska, uplynulé dni boli poznačené sporom medzi talianskou a nemeckou vládou ohľadom talianskeho dlhu. Spor bol vyvolaný slovami Angely Merkelovej namierenými proti talianskej politike znižovania dlhu, ktorá charakterizovala posledné týždne polroka talianskeho predsedníctva. V súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady EÚ Matteo Renzi povedal: „Čelili sme veľkej výzve: nájsť dušu EÚ a nájsť hlboký zmysel európskej spolupatričnosti“ a „ táto výzva nevyhnutne ovplyvnila naše výsledky“. Naozaj sa zdá, že výsledky talianskeho predsedníctva nespĺňajú naše očakávania ako uznal aj Matteo Renzi, ale berúc do úvahy ťažké problémy, ktoré sme museli riešiť, sa nám predsa podarilo dosiahnuť dôležité výsledky ako napríklad revízia daňových politík a lepšia koordinácia medzi členskými štátmi. Ľudia však tieto úspechy nepostrehli: Európa je stále vnímaná ako cudzia inštitúcia. V súčasnosti je výrok bývalého prezidenta Talianska, Carla Azeglia Ciampiho, stále aktuálny: podľa neho je Európa „politickým projektom“.

Práve pre tieto dôvody si musíme uvedomiť, že úloha EDS je veľmi dôležitá: jej úloha je kľúčová, pretože my – ako členovia EDS – sme skutočnými politikmi a snažili sme sa aj počas konferencie dodať politike a politikám EÚ ľudský rozmer. Náš spôsob robenia politiky nie je len o ukázaní sily, ale hlavne o odvahe navrhnúť správne riešenia, aj keď môžu byť na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. Veríme tomu, že takýto prístup pritiahne Európanov bližšie k našej strane.

Miestne voľby v Kalábrii, ktoré sa uskutočnili 23. novembra, pre nás znamenali veľký úspech vďaka zvoleniu Flory Sculco, mladej ženy, ktorá sa pridala k projektu EDS ako delegátka Kongresu a členka regionálneho parlamentu Kalábrie. Počas jej volebnej kampane sme veľa hovorili o EÚ a o záležitostiach, o ktorých sme nedávno diskutovali počas bruselského Kongresu EDS, čiže o ekonomickom raste a oživení zamestnanosti, o fiškálnej konvergencii, o spoločnej zahraničnej politike, o imigrácii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Máme dôkaz, že tieto témy nie sú neaktuálne a stimulujú debatu medzi ľuďmi, ako aj medzi ľuďmi a našou stranou.

Na záver ešte krátke pripomenutie ďalšej kľúčovej témy: udržateľný rozvoj. Summit v Lime (COP20), ktorý bol prípravným summitom týkajúcim sa životného prostredia pred parížskou konferenciou, bol ukončený bez dosiahnutia významných výsledkov, avšak dosiahnutia určitého pokroku v boji proti klimatickým zmenám, ktorý ako všetci vieme, predstavuje naozajstnú výzvu do budúcnosti.

YDE sa bude jednoznačne intenzívne zaoberať týmito otázkami. Spolu môžeme spraviť z európskeho projektu politickú úniu.

Laura Venneri

EÚ musí podporovat’ a chránit’ regionálne identity

Uznanie regionálnych identít, kultúr a demokratické právo ľudí na rozhodnutie o svojej politickej budúcnosti sú zakladnými princípmi Európskej únie.

Young Democrats for Europe si tento rok v Bilbau pripomenuli svoju príslušnosť k týmto hodnotám pri hlasovaní o návrhu na demokratické riešenie sporov a právo na riešenie politických sporov prostredníctvom demokratického procesu.

Toto právo na sebaurčenie, ako je to pomenované OSN, musí byť chránené a garantované ako v Únii, tak aj v každom právnom štáte, ako podmienka demokratickej stability.

Včera Škóti, dnes Katalánci: Európska únia a jej členské štáty musia počúvať a uznať žiadosť týchto ľudí o tom, aby mohli rozhodovať o politickej a ekonomickej budúcnosti. Včera sa Kataláncov pýtali dve otázky: či chcú, aby Katalánsko bolo štátom a či chcú, aby bol tento štát nezávislým od Španielska.

Young Democrats for Europe žiadajú Európsku úniu, aby zabezpečila a udržiavala priaznivé prostredie na dialóg medzi španielskou vládou a Katalánskom, a pomohla Katalánsku doviesť jeho referendum do konca. Hlasy nemajú žiadny priamy právny dôsledok, ale reprezentujú slobodu prejavu obyvateľov Európy a ukazujú potrebu väčšej diskusie o o tom ako môže byť braná viac do úvahy regionálna príslušnosť a kultúra.

Pre viac detailov o tomto probléme si môžete prečítať rezolúciu prijatú v Bilbau 27 septembra 2014 o Demokratickom riešení sporov.

Vyhlásenie k novele ústavy prijatej na slovensku

Young Democrats for Europe podporujú svoju slovenskú členskú organizáciu Mladí Európania a ich silný nesúhlas so zmenami ústavy, ktoré boli prijaté pred 2 týždňami na Slovensku.
4. júna 2014, Národná Rada SR prijala ústavnú zmenu, kde definuje manželstvo ako “jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy”.

YDE verí v slobodu a demokraciu a vyjadruje svoju úplnú solidaritu s mladými ľuďmi, ktorí bojujú za rešpektovanie ľudských práv. YDE považuje za podstatné, rozlišovanie cirkevných a civilných inštitúcií a podporovanie rovnakých rodových politík.

Young Democrats for Europe odpovedajú na výzvu Miroslavy Demkovej – jednej z našich členov Rady a predsedníčke jednej z našich slovenských členských organizácií.

“Vyzývame všetkých, ktorí sa hlásia k základným hodnotám Európskej únie, na ktorých stojí, aby sa nedívali z diaľky a nemlčali, ale aby podnikli konkrétne kroky v podpore boja proti všetkým formám rasizmu, sexizmu, homofóbie a intolerancie.”

Mladí Európania sú veľmi znepokojení faktom, že SMER – Sociálna Demokracia (ktorých poslanci podporili zmenu ústavy) je členom Strany Európskych Socialistov (PES) a počas kampane do eurovolieb 2014, iba pred mesiacom, kandidáti SMER-Sociálna demokracia zdieľali hodnoty tolerancie, ako sa píše vo Vyhlásení PES 2014:

“Budeme neúnavní v boji proti všetkým formám rasizmu, sexizmu, homofóbii, transfóbii a neznášanlivosti.”
“Zabezpečíme, aby žiadnej osobe nebolo odopreté zamestnanie, postavenie, budúcnosť alebo akékoľvek iné základné právo kvôli farbe jej pleti, sexuálnej orientácii, identite, náboženstvu, veku, pohlaviu, zdravotnému postihnutiu, politickému presvedčeniu alebo akejkoľvek inej formy diskriminácie.”

Mladí Európania vyzývajú kompetentných, aby podnikli konkrétne kroky voči tomuto aktu vykonanému na slovenských občanoch.

YDE Rada – 14. marec: Eurovoľby ako ohnisko záujmu

V dňoch 27.2.-1.3.2014, sa delegáti organizácie Young Democrats for Europe (YDE, Mladí Demokrati za Európu) stretli v Bruseli a zúčastnili sa zasadania Rady EDP. Počas tohto zasadania bolo jednohlasne schválené Vyhlásenie do eurovolieb. Vyhlásenie podporuje zjednotenejšiu a silnejšiu Európu. Do strany vstúpili dvaja noví členovia: 2 individuálni členovia z nemeckej “Freie Wähler”.

Táto udalosť EDP bola zároveň príležitosťou, aby sa zišla EDP mládež. Preto bolo zorganizované stretnutie Rady YDE, kde sme diskutovali o našich projektoch a budúcej stratégii v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.

Jeden z našich projektov dostal názov 10 rokov pre 10 krajín v Európskej únii. 1. mája bude 10. výročie najväčšieho rozšírenia EÚ. Prihliadnuc na túto udalosť sme sa začali mladých z dotknutých krajín pýtať, ako sa po 10 rokoch v Európskej únii cítia. Tento dotazník je dostupný v slovenčine, polštine, gréčtine a angličtine.

Toto je len začiatok: sledujte nás a budte informovaní o našich novinkách, podujatiach a projektoch.

Guy za prezidenta!

YDE-Cover-Verhofstadt1---SK

Európska demokratická strana (European Democratic Party) si zvolila Guya Verhofstadta, bývalého belgického premiéra a súčasného lídra skupiny ALDE (liberáli) v Európskom parlamente, za svojho kandidáta na prezidenta Európskej komisie. Mladí demokrati za Európu podporili toto rozhodnutie. Ďalšie pozadia na facebook existujú v baskičtine, nemčine, slovenčine, taliančine, francúzštine, angličtine a polštine (môžete o ne požiadať na emailovej adrese: info(at)youngdemocrats.eu)

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI