Letná akadémia ALDE 2015

Cieľom tohtoročnej Letnej akadémie skupiny ALDE je oboznámiť účastníkov o tom, koho a čo skupina ALDE v Európskom parlamente zastupuje a diskutovať o riešení pre rast Európy a zamestnanosti mládeže. Akadémia bude príležitosťou porozumieť ako skupina ALDE a jej frakcie fungujú t.j. ALDE v parlamente, jej dve politické strany (EDP-PDE a ALDE), politické nadácie (IED a ELF), ich mládežnícke organizácie ako aj skupina vo Výbore regiónov.

Vďaka myšlienkám a diskusiám s účastníkmi akadémie chceme lepšie porozumieť veľkému problému, ktorému dnešná mladá generácia čelí: nezamestnanosti mladých. Spoločne sa bude diskutovať o témach ako odchod vzdelaných ľudí z niektorých krajín EÚ, mobilita, voľný obchod, podnikanie a vzdelávacie programy. Počas týchto dvoch intenzívnych dní sa mladí liberáli a demokrati zídu v Bruseli a prispejú k vytvoreniu “Európy pre mladých“.

Medzi rečníkmi nebudú chýbať  Marian Harkin, Jean Arthuis, Jean Marie Beaupuy, François Lafond.

Aktuálne dianie z akadémie môžete sledovať na Twitteri pod #Youth4Europe.

Vďaka akadémii ALDE sa od roku 2007 pravidelne stretáva viac ako 100 mladých liberálov a demokratov z celej Európy vrátane Macedónska, Ruska, Ukrajiny, San Marina či Bosny a Hercegoviny. Mladým ľuďom sa naskýta jedinčená príležitosť stretnúť sa, vypočuť si a diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcov európskych inštitúcií a expertov z oblastí, na ktoré je akadémia zameraná.

Facebook-cover-SummerAcademy-hashorange

Rušný December pre európskych demokratov

6ème Congrès du PDE

Following the 2014 European elections, the EDP held its Congress in Brussels on the 10th and 11th of December. Delegates from our organisation attended the Congress and we also organised a Board and Council meeting.

 

Po voľbách do Európskeho pralamentu , EDP zorganizovala v Bruseli Kongres, ktorý sa konal 10. a 11. decembra. Delegáti z našej organizácie sa zúčastnili tohto Kongresu a taktiež zorganizovali vlastný snem a zasadnutie Rady.

Zakončujúc prvé tri mesiace nášho Board tímu, boli tieto meetingy príležitosťou ukončiť prípravy pre naše iniciatívy a akcie na rok 2015. Tieto dva dni boli taktiež príjemným zhromaždením demokratov v sviatočnej dobe. S viac ako 80 delegátmi zo 17 štátov, EDP prijala návrh podporený YDE o dôležitosti mať demokratickú politickú rodinu a spolupracovať s Liberálmi v Európe.

Naša prezidentka Miroslava mala slovo počas Kongresu:

“Nie je to prvýkrát, čo k Vám hovorím počas zasadnutia EDP, no dnes je pre mňa cťou prihovárať sa Vám ako novo zvolená prezidentka Mládeže EDP a byť tak hlasom všetkých našich členov. Chcem podčiarknuť niektoré zmeny, ktoré sú aktuálne najdôležitejšie v našej organizácii:

Prvý úspechom bol III. Kongres našej organizácie v septembri, v Bilbau. Chcela by som poďakovať našej baskickej organizáci, EGI, ako aj Baskickej národnej strane. Toto dôležité stretnutie nám pomohlo pohnúť sa vpred k našej obnove: bola zvolená nová 10 členná Rada (Board), spolu so mnou ako prezidentkou a Mathieu Camescasse ako Generálnym sekretárom, boli prijaté nové mládežnické organizácie – naši priatelia z Národného fóra a UDI, ako aj individuálni členovia. Vyriešili sme interné problémy, aby sme mohli začať odznova na lepšom a silnejšom základe a pomôcť vám.

Dnes sa usktočnil náš tretí Board meeting. Tieto pravidelné stretnutia mi dovoľujú zostavovať nové politiky. Byť príkladom je naším cieľom a preto som rada, že môžem oznámiť, že sme dnes prijali nový Etický kódex. Chceme Vás, ako aj každého uistiť, že budeme pracovať na tom, aby sme boli príkladom, budeme zdielať naše spoločné hodnoty a presvedčenia a budeme zodpovední k financiám. Verejné zdroje budeme míňať múdro.

Tento silný základ nám umožňuje pracovať na konkrétnych projektoch a na špecifických problémoch. Jedna z našich nasledujúcich výziev je posilnenie kooperácie a efektívnejšia práca s Inštitútom Európskych demokratov a skupinou ALDE. Ale predovšetkým a v prvom rade byť proaktívnou mládežníckou organizáciou EDP a pracovať tesne s vami, našimi členmi EP a našimi členmi parlamentov. Našim cieľom je priniesť vašu prácu mládeži a Európskym občanom. Bude nám potešením pracovať s vašou kanceláriou a vašimi asistentmi.”

Bratislava: posledné zasadnutie Rady pred voľbami do Európskeho parlamentu

Mesiac pred voľbami do Europarlamentu sa zišla Rada Young Democrats for Europe (Mladí Demokrati za Európu) v Bratislave – zasadala tak poslednýkrát pred 25. májom. Účastníci boli tiež súčasťou IED konferencie na tému rizika populizmu v Európe; niektorí z našich členov boli rečníkmi konferencie. Okrem iného sa diskutovalo o populizme vo Francúzsku, Taliansku a Rumunsku.

Hostiteľkou nášho zasadnutia bola členka našej Rady a kandidátka EDP na Slovensku, Miroslava Demková.

YDE Rada – 14. marec: Eurovoľby ako ohnisko záujmu

V dňoch 27.2.-1.3.2014, sa delegáti organizácie Young Democrats for Europe (YDE, Mladí Demokrati za Európu) stretli v Bruseli a zúčastnili sa zasadania Rady EDP. Počas tohto zasadania bolo jednohlasne schválené Vyhlásenie do eurovolieb. Vyhlásenie podporuje zjednotenejšiu a silnejšiu Európu. Do strany vstúpili dvaja noví členovia: 2 individuálni členovia z nemeckej “Freie Wähler”.

Táto udalosť EDP bola zároveň príležitosťou, aby sa zišla EDP mládež. Preto bolo zorganizované stretnutie Rady YDE, kde sme diskutovali o našich projektoch a budúcej stratégii v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.

Jeden z našich projektov dostal názov 10 rokov pre 10 krajín v Európskej únii. 1. mája bude 10. výročie najväčšieho rozšírenia EÚ. Prihliadnuc na túto udalosť sme sa začali mladých z dotknutých krajín pýtať, ako sa po 10 rokoch v Európskej únii cítia. Tento dotazník je dostupný v slovenčine, polštine, gréčtine a angličtine.

Toto je len začiatok: sledujte nás a budte informovaní o našich novinkách, podujatiach a projektoch.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI