Rezolúcia o demokracii (Kongres YDE 2018)

1 View

Národné záujmy často zatieňujú spoločné európske záujmy, čo vedie k nedostatku jednoty a odhodlaniu k spoľahlivému a jednotnému nadnárodnému Projektu EÚ.

Navyše boli v posledných rokoch viacnásobne porušované demokracia, ľudské práva a legislatíva, ktoré považujeme za hlavné aktíva Európskej únie.

Z tohto dôvodu sa suverenita stala jednou z hlavných otázok, ktoré treba riešiť, a to právo občanov rozhodovať o svojom vlastnom budúcom a politickom, hospodárskom a spoločenskom osude. Koncept suverenity musí byť skutočne spojený s pojmom demokracia. Je neprijateľné, aby občania nemali prístup k suverenite v spoločnosti, ktorá si vyžaduje väčšiu politickú a sociálnu účasť. Rozhodne sme proti akémukoľvek modelu riadenia, ktorý bráni občanom, aby v ňom zohrávali aktívnu úlohu.

V tomto zmysle zastávajú mladí demokrati pre Európu spoločnú suverenitu medzi Európskou úniou a občanmi v rámci viacúrovňového riadenia. Demokracia je v skutočnosti hlavným pilierom legitímnosti Európskeho projektu, a preto Mladí Demokrati pre Európu preukazujú svoj silný záväzok voči demokratickým hodnotám EÚ: rovnosti, začleneniu, rozmanitosti, súdržnosti, tolerancií a rešpektu.

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI