Young Democrats for Europe vidia budúcnosť nádejne

797 Views

 

Young Democrats for Europe vidia budúcnosť nádejne

 

Európania majú radi Európu, ale trápi ich jej neschopnosť vyriešiť také problémy ako napríklad nezamestnanosť, ktoré sa nachádzajú v centre našich obáv. Zasiahnutí krízou a neschopní určiť efektívnu stratégiu, vedúci európski predstavitelia zlyhali.
Práve oni sú Európanmi považovaní za vinných, a nie Európska únia. Avšak, európsky projekt je obeťou tohto zlyhania.
Pre Young Democrats for Europe je teda podstatné, aby naše vlády dosiahli obnovenie rastu a zamestnanosti, aby sme mohli nasledovať európsky sen.

Je to jediné riešenie, aby sa hlavne európska mládež zmierila s Európou a jej predstaviteľmi. Aby sa toto dosiahlo, Európa musí zaviesť politiku ochrany životného prostredia a budovania infraštruktúry spájajúcej národy.

Dobre vieme, že ak sa Európa podujme na dotovanie týchto projektov, bude to viesť k vytvoreniu miliónov lokálnych pracovných miest a k upevneniu vzťahov medzi národmi.

Čo sa týka životného prostredia, Európa musí zvýšiť počet investícií do obnoviteľných zdrojov energie a do konštrukcie sietí hromadnej dopravy vo všetkých veľkých európskych mestách. Prispeje to ku snahám boja proti globálnemu otepľovaniu, k zlepšeniu každodenného života Európanov a k rozvoju našich európskych metropol.

Riešenia existujú. Teraz potrebujeme politickú odvahu, aby sme ich mohli aplikovať.
Je to jediné riešenie ako obnoviť európsky ideál.

 

Young Democrats for Europe sú hrdí na to, že sú Európanmi

Berúc do úvahy históriu Európy, Európania sú si vedomí svojej úlohy a svojho vplyvu vo svete. Vieme, že mnohé krajiny považujú Európsku úniu za ideál ľudského rozvoja. Zdravie, kultúra, gastronómia, priemysel sústredený na luxusný tovar a high-tech technológie, kinematografia, architektúra,…všetky tieto oblasti ilustrujú európske know-how a prispievajú k jeho vplyvu. Tento fakt predstavuje šancu a prostriedok, ktorý musíme využiť.

Posilnená týmito výhodami, Európska únia si musí konečne vytvoriť a viesť efektívnu politiku ochrany našich záujmov, ktorá bude podporovať a šíriť našu kultúru vo svete.
Vďaka tejto politike aktívneho vplyvu bude Európa schopná urobiť svojich občanov hrdými na to, že patria do humanistickej civilizácie.
Zmierením sa so svojou minulosťou a uvedomením si svojich triumfov bude Európa schopná stvoriť Európanov, ambasádorov.
Aby sa tak stalo, musí Európa mimo svojej vnútornej politickej štruktúry zohrávať úlohu aj na medzinárodnej scéne, hlavne na územiach spojených s našou históriou, ktoré ašpirujú na rozvoj a iný model ako ten v prípade USA alebo Číny. Je našou povinnosťou počúvať a reagovať na toto volanie o pomoc.

Všade tam, kde sa štáty rozpadávajú, nám musí poslúžiť skúsenosť, ktorú máme s riešením konfliktov. Aby boli Európania hrdí a verili v budúcnosť, musí Európska únia prevziať na seba úlohu veľmoci.

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI