CETA, ponaučenia z neúspechu

914 Views

CETA, dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou, bola konečne dňa 30.októbra podpísaná. Stalo sa tak po niekoľkých dňoch neistoty v dôsledku opozičného stanoviska Valónskeho parlamentu k uzavretiu zmluvy. Mladí Demokrati pre Európu vítajú tento výsledok ale zároveň ich mrzí, že táto epizóda EÚ zbytočne ďalej oslabila. Môžeme z tohto vyvodiť tri dôležité lekcie.

Potreba demokracie, otvorenosti a transparentnosti by nemala byť nikdy podceňovaná ale riadne adresovaná. Samotný Donald Tusk priznal, že debata vyvolaná Valónmi bola predovšetkým „o zisku“ prostredníctvom odovzdávania „dôveryhodných informácii“ občanom. V skutočnosti Európska komisia musí prevziať svoju zodpovednosť za „vládu Európskej únie“ a vysvetľovať svoje projekty európskym občanom priamo v médiách ako by urobila každá národná vláda pri príprave národných zákonov. Takejto dramatickej situácii sa dalo predísť keby sa Európska komisia zapojila do dialógu s valónskou stranou skôr. Toto je potrebné mať na zreteli pri všetkých budúcich rokovaniach.

Avšak táto potreba transparentnejších postupov by mala byť v prvom rade uplatňovaná na európskej úrovni s lepším a čo najskorším zapojením Európskeho parlamentu a verejnej mienky do rokovaní. Každá z týchto zmlúv podpísaná Európskou úniou je ratifikovaná takmer 40 národnými alebo regionálnymi parlamentmi a je nemysliteľné, že jedno odmietnutie môže ohroziť celý proces. Toto súvisí s dôveryhodnosť Európskej únie ako globálneho hráča. EÚ a Európsky parlament preto musia získať silnejšie kompetencie práve v obchodnej politike.

Dôvodom zamietnutia dohody o voľnom obchode nebolo len ich nedostatok transparentnosti ale aj pochybnosti o výhodách voľného obchodu ako takého. Sme presvedčení, že voľný obchod prináša bohatstvo a príležitosti pre obyvateľstvo ale zároveň aj napriek jeho výhodám prináša voľný trh aj svojich porazených. Preto by sa mali okamžite aplikovať európske nástroje na ochranu. Ak Európa a jej členské štáty nevytvoria udržateľnejší rámec voľného obchodu vždy bude existovať riziko, že populisti rozšíria svoj pohľad na vec. Voľný obchod nemôže byť jediným politickým horizontom pre európskych občanov.

Picture: European Parliament AudioVisual Department

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI