Spoločné vyhlásenie skupiny ALDE Letnej akadémie

Vzdelávaním a zapojením mladých Európanov dnes zabezpečujeme a posilňujeme našu Európu zajtrajška

Budúcnosť Európy závisí od mládeže: zachytávaním mladých kandidátov a vzdelávaním budúcich generácií môžeme zabezpečiť, že EÚ nielen prežije, ale bude prekvitať.

Pri nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu chceme vidieť tvorivé kampane zamerané na občanov, ktoré sa uskutočňujú online, zamerané na mládež, a konkrétne vysvetľujúce, čo Európsky projekt znamená a aké benefity EÚ priniesla pre každého z nás.

Ako Mladí Liberáli a Demokrati vyzývame členské štáty skupiny ALDE, aby plne prijali digitálnu kampaň na demystifikáciu fungovania EÚ pre mladých ľudí v celej Európe.

Volámep pre konkrétne riešenia reformy Európskej únie, ktorá prechádza z diskusií na reálne činy.

Požadujeme e-demokraciu a nadnárodné zoznamy, skutočný boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, inovatívne zákony o autorských právach a zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu ktoré sa uplatňujú rovnakým a spravodlivým spôsobom.

Chceme inkluzívnu Európu, bojujeme proti všetkým formám netolerancie a podporujeme vzdelávacie programy zamerané na zručnosti 21. storočia a budovanie emočnej inteligencie. Chceme Európu občanov a nie Európu hraníc, Európu, ktorá chráni občianske, politické a sociálne práva a slobody bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú ľudia alebo ich pôvod.

Dnešné výzvy môžu byť vyriešené globálne, a preto chceme, aby Európa viedla svet v boji za mier, prosperitu a spravodlivosť.

Účastníci Letnej akadémie sú Mladí Liberáli a Demokrati z celej Európy, členovia Európskej Liberálnej mládeže a Mladí Demokrati pre Európu. Pre väčšinu účastníkov bol 2-dňový seminár v Európskom parlamente v Bruseli ich prvým podujatím na európskej úrovni.

YDE a LYMEC vítajú budúcnosť otvoreného, udržateľného podnikania plného inovácií

My, mladí liberáli a demokrati, sa tešíme európskemu kontinentu, otvorenému na cestovanie, obchod, štúdium, prácu a život všade tam, kde sa nám naskytnú najlepšie príležitosti. Zväzovanie našich hospodárstiev a spoločností zaručilo mier, zabezpečilo vedenie Európy vo svete a posilnilo práva jednotlivca. Mladí ľudia musia byť garantmi hodnôt ľudských práv, demokracie a transparentnosti, ktoré vytvárajú základ pre európsku spoluprácu. Čeliac nesúhlasu aj v malom rozsahu sa debata EÚ musí vrátiť späť k jej základným hodnotám a štyrom slobodám.

Digitalizácia, podnikanie a spravodlivý trh práce

My, mladí liberáli a demokrati, si myslíme, že EÚ musí zaujať odvážne stanovisko k reforme trhu práce, kedy podpora podnikania a technologického pokroku bude považovaná za príležitosť. Myslíme si, že EÚ by mala zabezpečiť, aby na trhu práce neexistoval priestor na vykorisťovanie, či nedochádzalo k porušeniu právnych zmlúv. Digitálna transformácia hospodárstva je dedičstvom našej generácie, výsledkom technologických prelomov, ktoré otvárajú nové príležitosti a je len na nás ich čo najlepšie využiť. Je nemožné zmeniť smer vývoja trhu, to skôr my, mladí liberáli a demokrati, potrebujeme prispôsobiť a povzbudiť flexibilitu spoločnosti v súvislosti s jej prebiehajúcimi zmenami, vrátane zlepšenia podmienok pre začínajúcich podnikateľov a zjednodušenie prechodu od zastaraných pracovných miest k novým.

Sloboda tlače a etika

Podľa nás, mladích liberálov a demokratov, je práve teraz správny čas bojovať proti falošným správam a kybernetickej propagande prúdiacej zo všetkých strán. Našim cieľom je zvýšiť transparentnosť a rozhodujúcu právomoc občanov. V tomto smere my, mladí liberáli a demokrati, aktívne presadzujeme a chránime slobodu tlače a urgujeme hodnotiace inštitúcie, že každá sloboda je sprevádzaná požiadavkami týkajúcimi sa etiky. Mládá generácia vidí potrebu zabezpečenia kvalitného vzdelania v oblasti nezávislosti informácií, všeobecne rešpektovanej etiky a úlohy sociálnych médií pri šírení nepravdivých informácií, ktorá by vôbec nemala byť podceňovaná.

Populizmus, rétorika, vysielanie odkazu občanom a mládežníckym lídrom

My, mladá generácia, budeme v boji proti populizmu presadzovať novú rétoriku, orientovanú na fakty. V súlade s demokratickými hodnotami, s cieľom dosiahnuť pozornosť bežných občanov. Vyzývame inštitúcie EÚ, aby načrtli plán na podporu a pomoc členským štátom pri vytváraní programov s účelom zlepšenia kritického myslenia v online prostredí, s cieľom čeliť jeho negatívnemu obsahu. Pre EÚ, ako demokratickú úniu, je metóda regionálneho rozhodovania jej vlastná pridaná a propagovaná hodnota. Podpora dôveryhodnosti inštitúcií je preto mimoriadne dôležitá. Mladí ľudia nie sú len budúcimi vedúcimi predstaviteľmi EÚ, ale aj súčasnými lídrami, z tohto dôvodu by mala EÚ viac investovať do posilňovania štruktúrovaného dialógu s mládežou na všetkých úrovniach vlády: na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Cyber hrozby, terorizmus a obrana

Výzvy ohľadom informovanosti, spolu s terorizmom, zdôrazňujú potrebu zvýšenej bezpečnostnej spolupráce a kybernetickej bezpečnosti. Dlhoroční partneri EÚ menia svoju postoj voči nej, a táto zmena okolností je základom na prehĺbenie obrannej spolupráce, počnúc vojenským obstarávaním a rozšíreným zdieľaním spravodajských informácií a posilnenou vojenskou spoluprácou so susednými krajinami EÚ. S cieľom posilniť obrannú spoluprácu, by bolo vhodné disponovať spoločným azylovým systémom, ako aj riadnou európskou agentúrou na kontrolu hraníc. My, mladí liberáli a demokrati, veríme v ochranu súkromia a integrity európskych občanov, či v boj proti útokom na slobodu občana na internete.

Obchod, udržateľnosť a globálne príležitosti

My, mladí liberáli a demokrati, veríme v spravodlivý obchod a prioritne v ekologické a dlhodobo udržateľné rozhodnutia, ako aj v rovnosť príležitostí v oblasti podnikania či obchodu na celom svete. V dobe, keď populisti propagujú protekcionizmus, my, mladí liberáli a demokrati, chceme vidieť otvorený európsky trh. Vyzývame EÚ, aby naďalej rokovala o nových bilaterálnych a multilaterálnych obchodných dohodách s cieľom stimulovať hospodársku spoluprácu. Veríme, že EÚ musí byť v popredí zeleného rastu vo všetkých odvetviach a prijať nariadenia, týkajú ce sa dlhodobých dôsledkov našich rozhodnutí vrátane konkrétneho a komplexného plánu dekarbonizácie európskeho energetického mixu. My, mladí liberáli a demokrati, žiadame otvorenosť rokovaní o obchodných dohodách a žiadame rozhodovateľov o lepšiu komunikáciu so širokou verejnosťou, kedže občania prejavili nedostatok dôvery. Obchodné dohody zabezpečujúce voľný a spravodlivý obchod, ktoré sa riadia základnými pravidlami zmluv EÚ, by mali byť vždy základom pre každú medzinárodnú dohodu. Ľudské práva, pracovné a environmentálne normy musia byť v obchodných dohodách zaručené aj v budúcnosti. Obchodné dohody zaručujú hospodársku súťaž na trhu, znižujú protekcionizmus a zároveň upevňujú všeobecné hodnoty a mier.

Mladí Demokrati a Liberáli sa spoločne zišli na ALDE Winter Academy

Minulý týždeň v dňoch 7. a 8.decembra 2016 Mladí Demokrati pre Európu  (Young Democrats for Europe) a Európska Liberálna Mládež (European Liberal Youth) zorganizovali s podporou ALDE Group Európskeho parlamentu podujatie pod názvom Winter Academy 2016 na tému „Spojený kontinent pre mladých ľudí“. Na podujatí sa zišlo viac ako 80 mladých Demokratov a liberálov z celej Európy.

Ako rečníci na širokú škálu tém ako doprava, digitalizácia, migrácia a vzdelanie vystúpili: prezident YDE Antoine Carette, vice-prezident ALDE Group Petras AuštrevičiusVincent Chauvet z európskej občianskej iniciatívy One Single Tariff, poslankyňa Európskeho parlamentu za ALDE Group Dominique RiquetAngelika MlinarFredrik Federley a Martina DlabajováAlexandre Beddock, režisér filmu Voices of Refugees a Sacha Garben, profesor európskeho práva na College of Europe.

Po prvýkrát mali delegáti možnosť zapojiť sa do diskusie a zdieľať svoje názory prostredníctvom dvoch workshopov zameraných na migráciu a digitalizáciu. Dve prehlásenia z workshopov môžete nájsť tu.

Za pochmúrnou súčasnosťou: váš Demokratický impulz! – IED/YDE Zimná akadémia

Tento prvý ročník IED/YDE Zimnej akadémie zoskúpil v Bruseli takmer 30 mladých centristov z celej Európy.

Rečníci s rôznym pozadím a funkciami zo stretnutia utvorili podujatie zaujímavé, živé a vskutku úspešné. Medzi týmito rečníkmi boli François Pauli (zástupca Generálneho tajomníka skupiny ALDE Group), François Lafond (člen Vedeckého výboru IED), Claude Rolin (belgický MEP), Henri Malosse (bývalý EESC prezident), ako aj mladí experti Marinella Davide, Wilhelm Bargum, Stepan Berko, Mihai Sebe, Jeremy Van Gorp, and Mathieu Baudier.

IED/YDE Winter Academy – Dec'15 – Beyond the gloomy present: y…

What do more than 30 young Centrists do just a week before Christmas? Reflect, exchange, learn and plan on a brighter future for Europeans and #Europe

Posted by Young Democrats for Europe (YDE) on Tuesday, 29 December 2015

Európska únia čelí obrovskej výzve a všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že: EÚ nemá takmer žiadny rozpočet a pasuje sa s veľkou nepriazňou osudu a očakávaniami, zvnútra ako i zvonka. Rozpočet EÚ – 1% HDP európskej „28-čky“ (len niečo málo oproti HDP Maďarska) – je neskutočne málo pre 508 milliónov Európanov. So 75% celkových výdavkov na spoločný hospodársky rozvoj a regionálnu kohéziu, ostáva veľmi málo na prekonávanie obrovských kríz a výziev na kontinentálnej úrovni, akými teraz EÚ prechádza.

Chápeme, že potrebujeme viac Európy tam, kde je nevyhnutné sa týmto výzvam postaviť. Avšak aktuálna organizácia európskych inštitúcií a euroskeptické klíma sú zlomom, ktorí my, demokrati, budeme musieť prekonať.

Zlepšením našich požiadavok a fungovania EÚ sú jedinou cestou ako čeliť výzvam akou je mládežnícka nezamestnanosť, ktorá je “rakovinou našich spoločností”, vysvetlil Claude Rolin. Dematerializovaná ekonómia a politické pochopenie, čo pre niekoho znamená byť nezamestnaným na pár mesiacov alebo rokov sú jedným z kľúčových otázok, ktoré je potrebné Európe adresovať.

Naše vnútné výzvy by nemali byť zabudnuté oproti vonkajším, tým, ktoré teraz prebiehajú na našich hraniciach a vnútri nich. Musíme zmeniť spôsob myslenia aký máme voči Východným partnerstvám, berúc do úvahy súčasnú a budúcu geopolitickú situáciu. Musíme podporovať demokratov tam, kde sa nachádzajú, aby bojovali za lepšiu, nezávislú, spoločnosť, tak ako je tomu na Ukrajine.

Nie je možné nájsť žiadne praktické riešenie bez hodnôt. Solidarita vychádzala z rôznych našich debát. Solidarita medzi občanmi po nedávnych teroristických útokoch, solidarita s menšími krajinami ohrozenými klimatickými zmenami, solidarita s mladými, ktorým sa darí integrovať, solidarita medzi členskými štátmi pasujúcimi sa s utečeneckou krízou.

Je nad slnko jasnejšie, že členovia Európskej únie ešte stále nenašli odpoveď ako sa vyrovnať s utečeneckou krízou, rešpektujúc skutočne humanistickú cestu, pokiaľ ide o utečencov a migrantov; ani férovú, pre členské štáty ako je Grécko, Taliansko či Španielsko, ktoré boli vyzvané, aby zvládli túto situáciu sami na regionálnej úrovni, alebo ako Nemecko a Švédsko preukazujúc solidaritu za všetkých ostatných. Bojovať proti protivníkovi jeden po druhom, je najlepšou cestou ako zlyhať a padnúť jeden za druhým.

I keď súčasnosť vyzerá beznádejne, nie je príliš neskoro, aby sme zabránili ďalším bezvýchodiskovým situáciám. Ale riešenia nezvniknú, ak sa do nich nezapojíme všetci a teraz prišiel naozaj čas vyhrnúť si rukávy.

Špeciálne poďakovanie patrí Eimys Ortiz a Mathieu Camescasse, vďaka ktorým sa toto všetko stalo skutočnosťou.

Letná akadémia ALDE 2015

Cieľom tohtoročnej Letnej akadémie skupiny ALDE je oboznámiť účastníkov o tom, koho a čo skupina ALDE v Európskom parlamente zastupuje a diskutovať o riešení pre rast Európy a zamestnanosti mládeže. Akadémia bude príležitosťou porozumieť ako skupina ALDE a jej frakcie fungujú t.j. ALDE v parlamente, jej dve politické strany (EDP-PDE a ALDE), politické nadácie (IED a ELF), ich mládežnícke organizácie ako aj skupina vo Výbore regiónov.

Vďaka myšlienkám a diskusiám s účastníkmi akadémie chceme lepšie porozumieť veľkému problému, ktorému dnešná mladá generácia čelí: nezamestnanosti mladých. Spoločne sa bude diskutovať o témach ako odchod vzdelaných ľudí z niektorých krajín EÚ, mobilita, voľný obchod, podnikanie a vzdelávacie programy. Počas týchto dvoch intenzívnych dní sa mladí liberáli a demokrati zídu v Bruseli a prispejú k vytvoreniu “Európy pre mladých“.

Medzi rečníkmi nebudú chýbať  Marian Harkin, Jean Arthuis, Jean Marie Beaupuy, François Lafond.

Aktuálne dianie z akadémie môžete sledovať na Twitteri pod #Youth4Europe.

Vďaka akadémii ALDE sa od roku 2007 pravidelne stretáva viac ako 100 mladých liberálov a demokratov z celej Európy vrátane Macedónska, Ruska, Ukrajiny, San Marina či Bosny a Hercegoviny. Mladým ľuďom sa naskýta jedinčená príležitosť stretnúť sa, vypočuť si a diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcov európskych inštitúcií a expertov z oblastí, na ktoré je akadémia zameraná.

Facebook-cover-SummerAcademy-hashorange

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI