Pozitívna vízia 1. ročníka summitu mladých zvolených lídrov

YDE @ ALDE CoR Young Leaders' Summit

Dňa 27. a 28. augusta sa naši členovia Ludovic BENMOKHTAR- YDE, zástupca primátora kultúry mesta Bernay (Normandia, Francúzsko) a Sebastian LEIß – člen skupiny Junge Freie Wähler a vedúci predstaviteľ Liberálnej rady Dachau (Bavorsko, Nemecko) spoločne zúčastnili 1. ročníka summitu mladých zvolených lídrov, ktorý bol organizovaný ALDE Group a Európskou liberálnou mládežou vo Výbore regiónov.

Tieto dva dni plné stretnutí a prehliadok im umožnili bližšie spoznávať prácu zvolených zástupcov vo Výbore regiónov (VR) a taktiež zoznámiť sa s ostatnými mladými zvolenými liberálmi a demokratmi z celej Európskej únie.

Ludovic: “Ako mladý miestne zvolený zástupca vidieckeho mesta, som svedkom ako značne náročné je pre EÚ zverejňovať a šíriť svoje ciele medzi občanmi. Bohužiaľ, vďaka svojej jednoduchosti sa v našich vidieckych oblastiach rozširuje populistický diskurz. Okrúhle stoly, ktoré sa konali počas summitu, mi umožnili pochopiť, že problémy, ktoré ovplyvňujú Bernay, mestečko, kde som bol zvolený, ovplyvňujú aj ostatné európske mestá. Summit vytvoril výborný priestor nielen na zdieľanie našich spoločných skúseností, a osvedčených riešení, ale aj umožnil vypočuť si názory zvolených zástupcov Výboru regiónov a ich rady.“

Účel tohto víkendu rozhodne nie je účasť na zanedbateľnej udalosti, naopak má ambíciu vytvoriť sieť mladých pro-európsky cítiacich aktivistov, keďže mnohí z nich sa môžu stať budúcou generáciou európskych lídrov.

Európski demokrati, liberálne mládežnícke organizácie a ALDE Group vo Výbore regiónov chcú vďaka tomuto summitu vybudovať sieť, ktorá zaistí, aby mladí zvolení lídri mohli účinne pracovať na efektívnejšej a udržateľnejšej európskej integrácii.

Mladí Demokrati a Liberáli sa spoločne zišli na ALDE Winter Academy

Minulý týždeň v dňoch 7. a 8.decembra 2016 Mladí Demokrati pre Európu  (Young Democrats for Europe) a Európska Liberálna Mládež (European Liberal Youth) zorganizovali s podporou ALDE Group Európskeho parlamentu podujatie pod názvom Winter Academy 2016 na tému „Spojený kontinent pre mladých ľudí“. Na podujatí sa zišlo viac ako 80 mladých Demokratov a liberálov z celej Európy.

Ako rečníci na širokú škálu tém ako doprava, digitalizácia, migrácia a vzdelanie vystúpili: prezident YDE Antoine Carette, vice-prezident ALDE Group Petras AuštrevičiusVincent Chauvet z európskej občianskej iniciatívy One Single Tariff, poslankyňa Európskeho parlamentu za ALDE Group Dominique RiquetAngelika MlinarFredrik Federley a Martina DlabajováAlexandre Beddock, režisér filmu Voices of Refugees a Sacha Garben, profesor európskeho práva na College of Europe.

Po prvýkrát mali delegáti možnosť zapojiť sa do diskusie a zdieľať svoje názory prostredníctvom dvoch workshopov zameraných na migráciu a digitalizáciu. Dve prehlásenia z workshopov môžete nájsť tu.

Za pochmúrnou súčasnosťou: váš Demokratický impulz! – IED/YDE Zimná akadémia

Tento prvý ročník IED/YDE Zimnej akadémie zoskúpil v Bruseli takmer 30 mladých centristov z celej Európy.

Rečníci s rôznym pozadím a funkciami zo stretnutia utvorili podujatie zaujímavé, živé a vskutku úspešné. Medzi týmito rečníkmi boli François Pauli (zástupca Generálneho tajomníka skupiny ALDE Group), François Lafond (člen Vedeckého výboru IED), Claude Rolin (belgický MEP), Henri Malosse (bývalý EESC prezident), ako aj mladí experti Marinella Davide, Wilhelm Bargum, Stepan Berko, Mihai Sebe, Jeremy Van Gorp, and Mathieu Baudier.

IED/YDE Winter Academy – Dec'15 – Beyond the gloomy present: y…

What do more than 30 young Centrists do just a week before Christmas? Reflect, exchange, learn and plan on a brighter future for Europeans and #Europe

Posted by Young Democrats for Europe (YDE) on Tuesday, 29 December 2015

Európska únia čelí obrovskej výzve a všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že: EÚ nemá takmer žiadny rozpočet a pasuje sa s veľkou nepriazňou osudu a očakávaniami, zvnútra ako i zvonka. Rozpočet EÚ – 1% HDP európskej „28-čky“ (len niečo málo oproti HDP Maďarska) – je neskutočne málo pre 508 milliónov Európanov. So 75% celkových výdavkov na spoločný hospodársky rozvoj a regionálnu kohéziu, ostáva veľmi málo na prekonávanie obrovských kríz a výziev na kontinentálnej úrovni, akými teraz EÚ prechádza.

Chápeme, že potrebujeme viac Európy tam, kde je nevyhnutné sa týmto výzvam postaviť. Avšak aktuálna organizácia európskych inštitúcií a euroskeptické klíma sú zlomom, ktorí my, demokrati, budeme musieť prekonať.

Zlepšením našich požiadavok a fungovania EÚ sú jedinou cestou ako čeliť výzvam akou je mládežnícka nezamestnanosť, ktorá je “rakovinou našich spoločností”, vysvetlil Claude Rolin. Dematerializovaná ekonómia a politické pochopenie, čo pre niekoho znamená byť nezamestnaným na pár mesiacov alebo rokov sú jedným z kľúčových otázok, ktoré je potrebné Európe adresovať.

Naše vnútné výzvy by nemali byť zabudnuté oproti vonkajším, tým, ktoré teraz prebiehajú na našich hraniciach a vnútri nich. Musíme zmeniť spôsob myslenia aký máme voči Východným partnerstvám, berúc do úvahy súčasnú a budúcu geopolitickú situáciu. Musíme podporovať demokratov tam, kde sa nachádzajú, aby bojovali za lepšiu, nezávislú, spoločnosť, tak ako je tomu na Ukrajine.

Nie je možné nájsť žiadne praktické riešenie bez hodnôt. Solidarita vychádzala z rôznych našich debát. Solidarita medzi občanmi po nedávnych teroristických útokoch, solidarita s menšími krajinami ohrozenými klimatickými zmenami, solidarita s mladými, ktorým sa darí integrovať, solidarita medzi členskými štátmi pasujúcimi sa s utečeneckou krízou.

Je nad slnko jasnejšie, že členovia Európskej únie ešte stále nenašli odpoveď ako sa vyrovnať s utečeneckou krízou, rešpektujúc skutočne humanistickú cestu, pokiaľ ide o utečencov a migrantov; ani férovú, pre členské štáty ako je Grécko, Taliansko či Španielsko, ktoré boli vyzvané, aby zvládli túto situáciu sami na regionálnej úrovni, alebo ako Nemecko a Švédsko preukazujúc solidaritu za všetkých ostatných. Bojovať proti protivníkovi jeden po druhom, je najlepšou cestou ako zlyhať a padnúť jeden za druhým.

I keď súčasnosť vyzerá beznádejne, nie je príliš neskoro, aby sme zabránili ďalším bezvýchodiskovým situáciám. Ale riešenia nezvniknú, ak sa do nich nezapojíme všetci a teraz prišiel naozaj čas vyhrnúť si rukávy.

Špeciálne poďakovanie patrí Eimys Ortiz a Mathieu Camescasse, vďaka ktorým sa toto všetko stalo skutočnosťou.

Európa je politickým projektom

VI. Kongres EDS, ktorý sa konal v Bruseli, bol práve ukončený po dvoch dňoch diskusií. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 delegátov zo 17 krajín. Kongres sa uskutočnil počas obdobia ktoré je dôležité pre Európu a Taliansko.

Čo sa týka Talianska, uplynulé dni boli poznačené sporom medzi talianskou a nemeckou vládou ohľadom talianskeho dlhu. Spor bol vyvolaný slovami Angely Merkelovej namierenými proti talianskej politike znižovania dlhu, ktorá charakterizovala posledné týždne polroka talianskeho predsedníctva. V súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady EÚ Matteo Renzi povedal: „Čelili sme veľkej výzve: nájsť dušu EÚ a nájsť hlboký zmysel európskej spolupatričnosti“ a „ táto výzva nevyhnutne ovplyvnila naše výsledky“. Naozaj sa zdá, že výsledky talianskeho predsedníctva nespĺňajú naše očakávania ako uznal aj Matteo Renzi, ale berúc do úvahy ťažké problémy, ktoré sme museli riešiť, sa nám predsa podarilo dosiahnuť dôležité výsledky ako napríklad revízia daňových politík a lepšia koordinácia medzi členskými štátmi. Ľudia však tieto úspechy nepostrehli: Európa je stále vnímaná ako cudzia inštitúcia. V súčasnosti je výrok bývalého prezidenta Talianska, Carla Azeglia Ciampiho, stále aktuálny: podľa neho je Európa „politickým projektom“.

Práve pre tieto dôvody si musíme uvedomiť, že úloha EDS je veľmi dôležitá: jej úloha je kľúčová, pretože my – ako členovia EDS – sme skutočnými politikmi a snažili sme sa aj počas konferencie dodať politike a politikám EÚ ľudský rozmer. Náš spôsob robenia politiky nie je len o ukázaní sily, ale hlavne o odvahe navrhnúť správne riešenia, aj keď môžu byť na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. Veríme tomu, že takýto prístup pritiahne Európanov bližšie k našej strane.

Miestne voľby v Kalábrii, ktoré sa uskutočnili 23. novembra, pre nás znamenali veľký úspech vďaka zvoleniu Flory Sculco, mladej ženy, ktorá sa pridala k projektu EDS ako delegátka Kongresu a členka regionálneho parlamentu Kalábrie. Počas jej volebnej kampane sme veľa hovorili o EÚ a o záležitostiach, o ktorých sme nedávno diskutovali počas bruselského Kongresu EDS, čiže o ekonomickom raste a oživení zamestnanosti, o fiškálnej konvergencii, o spoločnej zahraničnej politike, o imigrácii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Máme dôkaz, že tieto témy nie sú neaktuálne a stimulujú debatu medzi ľuďmi, ako aj medzi ľuďmi a našou stranou.

Na záver ešte krátke pripomenutie ďalšej kľúčovej témy: udržateľný rozvoj. Summit v Lime (COP20), ktorý bol prípravným summitom týkajúcim sa životného prostredia pred parížskou konferenciou, bol ukončený bez dosiahnutia významných výsledkov, avšak dosiahnutia určitého pokroku v boji proti klimatickým zmenám, ktorý ako všetci vieme, predstavuje naozajstnú výzvu do budúcnosti.

YDE sa bude jednoznačne intenzívne zaoberať týmito otázkami. Spolu môžeme spraviť z európskeho projektu politickú úniu.

Laura Venneri

Rušný December pre európskych demokratov

6ème Congrès du PDE

Following the 2014 European elections, the EDP held its Congress in Brussels on the 10th and 11th of December. Delegates from our organisation attended the Congress and we also organised a Board and Council meeting.

 

Po voľbách do Európskeho pralamentu , EDP zorganizovala v Bruseli Kongres, ktorý sa konal 10. a 11. decembra. Delegáti z našej organizácie sa zúčastnili tohto Kongresu a taktiež zorganizovali vlastný snem a zasadnutie Rady.

Zakončujúc prvé tri mesiace nášho Board tímu, boli tieto meetingy príležitosťou ukončiť prípravy pre naše iniciatívy a akcie na rok 2015. Tieto dva dni boli taktiež príjemným zhromaždením demokratov v sviatočnej dobe. S viac ako 80 delegátmi zo 17 štátov, EDP prijala návrh podporený YDE o dôležitosti mať demokratickú politickú rodinu a spolupracovať s Liberálmi v Európe.

Naša prezidentka Miroslava mala slovo počas Kongresu:

“Nie je to prvýkrát, čo k Vám hovorím počas zasadnutia EDP, no dnes je pre mňa cťou prihovárať sa Vám ako novo zvolená prezidentka Mládeže EDP a byť tak hlasom všetkých našich členov. Chcem podčiarknuť niektoré zmeny, ktoré sú aktuálne najdôležitejšie v našej organizácii:

Prvý úspechom bol III. Kongres našej organizácie v septembri, v Bilbau. Chcela by som poďakovať našej baskickej organizáci, EGI, ako aj Baskickej národnej strane. Toto dôležité stretnutie nám pomohlo pohnúť sa vpred k našej obnove: bola zvolená nová 10 členná Rada (Board), spolu so mnou ako prezidentkou a Mathieu Camescasse ako Generálnym sekretárom, boli prijaté nové mládežnické organizácie – naši priatelia z Národného fóra a UDI, ako aj individuálni členovia. Vyriešili sme interné problémy, aby sme mohli začať odznova na lepšom a silnejšom základe a pomôcť vám.

Dnes sa usktočnil náš tretí Board meeting. Tieto pravidelné stretnutia mi dovoľujú zostavovať nové politiky. Byť príkladom je naším cieľom a preto som rada, že môžem oznámiť, že sme dnes prijali nový Etický kódex. Chceme Vás, ako aj každého uistiť, že budeme pracovať na tom, aby sme boli príkladom, budeme zdielať naše spoločné hodnoty a presvedčenia a budeme zodpovední k financiám. Verejné zdroje budeme míňať múdro.

Tento silný základ nám umožňuje pracovať na konkrétnych projektoch a na špecifických problémoch. Jedna z našich nasledujúcich výziev je posilnenie kooperácie a efektívnejšia práca s Inštitútom Európskych demokratov a skupinou ALDE. Ale predovšetkým a v prvom rade byť proaktívnou mládežníckou organizáciou EDP a pracovať tesne s vami, našimi členmi EP a našimi členmi parlamentov. Našim cieľom je priniesť vašu prácu mládeži a Európskym občanom. Bude nám potešením pracovať s vašou kanceláriou a vašimi asistentmi.”

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI