Pripojenie sa k EYF!

My, Mladí Demokrati pre Európu sme sa tento víkend pripojili k EYF kolektívu, z čoho sa nesmierne tešíme! Znamená to veľmi dôležitý krok na ceste k nášmu dlhodobému rozvoju. Tým, že sme sa stali 101vým členom EYF, nám umožní aktívnejšie angažovať mladých ľudí na procese tvorenia politiky na európskej úrovni.

Rovnako budeme môcť kooperovať s ostatnými európskymi NGO a mládežníckymi organizáciami, hlavne s mládežníckymi politickými organizáciami ako napríklad JEF či LYMEC.

Dostaneme príležitosť zdokonaľovať a podporovať našu pozíciu v rámci hnutia posilnenia mládeže, slobody pohybu a okrem iného, aktívne pracovať na posilňovaní demokratických myšlienok a hodnôt v Európe, podporovať a obraňovať práva a slobody občanov Európskej Únie, rovnako ako bojovať proti populizmu v európskom priestore.

 

Za pochmúrnou súčasnosťou: váš Demokratický impulz! – IED/YDE Zimná akadémia

Tento prvý ročník IED/YDE Zimnej akadémie zoskúpil v Bruseli takmer 30 mladých centristov z celej Európy.

Rečníci s rôznym pozadím a funkciami zo stretnutia utvorili podujatie zaujímavé, živé a vskutku úspešné. Medzi týmito rečníkmi boli François Pauli (zástupca Generálneho tajomníka skupiny ALDE Group), François Lafond (člen Vedeckého výboru IED), Claude Rolin (belgický MEP), Henri Malosse (bývalý EESC prezident), ako aj mladí experti Marinella Davide, Wilhelm Bargum, Stepan Berko, Mihai Sebe, Jeremy Van Gorp, and Mathieu Baudier.

IED/YDE Winter Academy – Dec'15 – Beyond the gloomy present: y…

What do more than 30 young Centrists do just a week before Christmas? Reflect, exchange, learn and plan on a brighter future for Europeans and #Europe

Posted by Young Democrats for Europe (YDE) on Tuesday, 29 December 2015

Európska únia čelí obrovskej výzve a všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že: EÚ nemá takmer žiadny rozpočet a pasuje sa s veľkou nepriazňou osudu a očakávaniami, zvnútra ako i zvonka. Rozpočet EÚ – 1% HDP európskej „28-čky“ (len niečo málo oproti HDP Maďarska) – je neskutočne málo pre 508 milliónov Európanov. So 75% celkových výdavkov na spoločný hospodársky rozvoj a regionálnu kohéziu, ostáva veľmi málo na prekonávanie obrovských kríz a výziev na kontinentálnej úrovni, akými teraz EÚ prechádza.

Chápeme, že potrebujeme viac Európy tam, kde je nevyhnutné sa týmto výzvam postaviť. Avšak aktuálna organizácia európskych inštitúcií a euroskeptické klíma sú zlomom, ktorí my, demokrati, budeme musieť prekonať.

Zlepšením našich požiadavok a fungovania EÚ sú jedinou cestou ako čeliť výzvam akou je mládežnícka nezamestnanosť, ktorá je “rakovinou našich spoločností”, vysvetlil Claude Rolin. Dematerializovaná ekonómia a politické pochopenie, čo pre niekoho znamená byť nezamestnaným na pár mesiacov alebo rokov sú jedným z kľúčových otázok, ktoré je potrebné Európe adresovať.

Naše vnútné výzvy by nemali byť zabudnuté oproti vonkajším, tým, ktoré teraz prebiehajú na našich hraniciach a vnútri nich. Musíme zmeniť spôsob myslenia aký máme voči Východným partnerstvám, berúc do úvahy súčasnú a budúcu geopolitickú situáciu. Musíme podporovať demokratov tam, kde sa nachádzajú, aby bojovali za lepšiu, nezávislú, spoločnosť, tak ako je tomu na Ukrajine.

Nie je možné nájsť žiadne praktické riešenie bez hodnôt. Solidarita vychádzala z rôznych našich debát. Solidarita medzi občanmi po nedávnych teroristických útokoch, solidarita s menšími krajinami ohrozenými klimatickými zmenami, solidarita s mladými, ktorým sa darí integrovať, solidarita medzi členskými štátmi pasujúcimi sa s utečeneckou krízou.

Je nad slnko jasnejšie, že členovia Európskej únie ešte stále nenašli odpoveď ako sa vyrovnať s utečeneckou krízou, rešpektujúc skutočne humanistickú cestu, pokiaľ ide o utečencov a migrantov; ani férovú, pre členské štáty ako je Grécko, Taliansko či Španielsko, ktoré boli vyzvané, aby zvládli túto situáciu sami na regionálnej úrovni, alebo ako Nemecko a Švédsko preukazujúc solidaritu za všetkých ostatných. Bojovať proti protivníkovi jeden po druhom, je najlepšou cestou ako zlyhať a padnúť jeden za druhým.

I keď súčasnosť vyzerá beznádejne, nie je príliš neskoro, aby sme zabránili ďalším bezvýchodiskovým situáciám. Ale riešenia nezvniknú, ak sa do nich nezapojíme všetci a teraz prišiel naozaj čas vyhrnúť si rukávy.

Špeciálne poďakovanie patrí Eimys Ortiz a Mathieu Camescasse, vďaka ktorým sa toto všetko stalo skutočnosťou.

K 25. výročiu nemeckého znovuzjednotenia

3. októbra 1990 sa opätovne nezjednotilo iba Nemecko. Celá Európa dosiahla nový cieľ. Po páde železnej opony a znovuzjednotení, sa Európska únia začala rozširovať aj smerom na východ; z dvanástich členov na dvadsaťosem. Krajiny, predtým pod vládou komunizmu, sa začali začleňovať do Európskej únie. Toto bola najväčšia výzva ale zároveň aj skvelá príležitosť pre staré a nové krajiny. A Nemecko už viac nebolo na okraji ale v strede Európy. Spolková republika si je vedomá svojich záväzkov a možností. Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl 3. októbra vyhlásil, že zjednotenie Nemecka je neodlúčiteľne späté so zjednotením Európy. „S tou istou vytrvalosťou, s akou sme uskutočňovali naše zjednotenie, budeme aj naďalej pokračovať v práci pre európsku jednotu.“

Od založenia Nemeckej demokratickej republiky 7. okóbra 1949, sa približne tri milióny ľudí pokúsili utiecť z krajiny a dostať sa do Spolkovej republiky. Dnes je práve zjednotené Nemecko cieľovou krajinou pre mnohých utečencov. Na pamiatku európskych utečencov z rokov 1949-1989, komunita za mier a slobodu poukazuje dnes na záväzok prijať ľudí, ktorých domovina už nie je viac bezpečná.

Pre Nemecko je zjednotenie míľnikom hlavne vďaka ľuďom, ktorí odvážne čelili štátnemu nátlaku a domáhali sa slobody. Odvtedy máme vlajku, štátnu hymnu, parlament, futbalový tím a hlavne ľudí. Preto ľudia každoročne oslavujú 3. október a spomínajú na noc v roku 1990, ktorá spojila dve krajiny.

YDE-Cover-Germany2

Am 3. Oktober 1990 ist nicht nur Deutschland wiedervereint worden. Ganz Europa ist an diesem Tag zusammengewachsen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einigung hat sich die Europäische Union in den Osten ausgeweitet, von zwölf auf heute 28 Mitglieder. Ehemals kommunistisch regierte Staaten wurden in die EU integriert, was für die alten und neuen Staaten eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance war. Und Deutschland lag von nun an nicht mehr am Rand, sondern in der Mitte Europas. Die Bundesrepublik ist seiner Verantwortung und seiner Möglichkeiten in Europa bewusst. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagte am 3. Oktober 1990: „Die Einigung Deutschlands ist untrennbar verbunden mit der Europas. Mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der wir unsere Einheit angestrebt haben, werden wir uns weiterhin entschlossen für die europäische Einigung einsetzen.“

Seit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 versuchten etwa drei Millionen Menschen aus dem Land zu fliehen und in die Bundesrepublik einzureisen. Heute ist das vereinte Deutschland Ziel vieler Flüchtlinge. In Erinnerung an die Flüchtlingsbewegungen von 1949 bis 1989 ist Europa, eine Gemeinschaft für Frieden und Freiheit, heute in der Verantwortung, Menschen aufzunehmen, für die ihre Heimat kein sicherer Ort mehr ist.

Für Deutschland ist die Wiedervereinigung ein Meilenstein. Zu verdanken ist er vor allem den Menschen, die der staatlichen Unterdrückung trotzten und ihre Freiheit forderten. Von nun an haben wir eine Flagge, eine Nationalhymne, ein Parlament, eine Hauptstadt, eine Fußballmannschaft und vor allem – ein gemeinsames Volk. Daher feiern die Menschen jedes Jahr den 3. Oktober und erinnern an die Nacht im Jahr 1990, die zwei Länder vereinte.

Späť k nášmu júnovému podujatiu v Paríži na tému európskych hraníc

V dňoch 12.-14. júna zorganizovali Mladí Demokrati pre Európu (YDE) seminár v Paríži na tému “Európske hranice”. Toto podujatie mobilizovalo členov UDI Jeunes a Jeuner Démocrates, aby pracovali na troch odlišných témach: európska a medzinárodná kooperácia, kultúrna identita a edukácia, ako aj obrana a bezpečnosť.

 Členovia rady Mladých Demokratov privítali účastníkov piatok večer v priestoroch UDI. Antoine Carette, súčasný prezident Jeunes Démocrates, vo svojom prejave vysvetlil svoje presvedčenie o dôležitosti Európy pre našu budúcnosť, nevyhnutnosť spoločnej kooperácie medzi MoDem a UDI, ako aj Aliancie Demokratov a Liberálov v Európskom parlamente, ktoré je našim sídlom MEP. Opísal debatu, ktorá prebehla začiakom júna vo výbore EDP na tému migrácie.

 Pierre Bornard, viceprezident YDE, odprezentoval oranizáciu, kde vysvetlil jej štruktúru a organizované podujatia, medzi iným zdôraznil, že YDE víta nových motivovaných členov, a podnecuje ich na podieľaní sa na komunikácii a iných projektoch. Sarah Robin, zástupca generálneho tajomníka YDE, popísal program nasledovného semináru a spôsob, ako by účastníci mali postupovať pri vyjadrovaní a zdieľaní svojich nápadov, a vypracovať príspevky ku každej zo spomínaných tém počas seminára.

V sobotu ráno sa všetci účastníci zhromaždili v priestoroch EstEnsemble aglomerácií (lokálnom úrade zodpovedajúcom za verejné služby). Starosta Bobigny, Stéphane de Paoli, privítal publikum v jednej z miestností obecnej rady. Po vysvetlení jeho presvedčenia, že multikulturalizmus má Európa v krvi, nám pripomenul, že on sám pochádza z rodiny talianskych imigrantov, teda je dieťaťom Európy. Neskôr sa účastníci rozdelili do troch skupín a pripojili sa k ich jednotlivým výborom, aby začali spoločne pracovať na jednotlivých úlohách.

Oliver Cadis, francúzsky senátor reprezentujúci francúzskych občanov žijúcich v zahraničí, otvoril svojím prejavom prvé zasadnutie. Podľa jeho názoru v Európe prevláda značný nedostatok rozvoja obchodných spoločností, ako aj malých či stredne veľkých obchodov. Napriek existencií európskeho obchodného prototypu, tento model nie je však dostatočne propagovaný členskými štátmi EÚ. Taktiež adresoval otázku zamestnania budúcnosti, ktorého navrhovaný slogan by mal byť “Bez ľudí, bez papierov”. On sám túto metódu už stihol uplatniť v jeho vlastnej firme, dovoľujúc jej profitovať z benefitov ako flexibilný pracovný čas a tiež rozhodovanie o špecifických zručnostiach v správnom čase.

Audition d’Olivier Cadic lors du séminaire… par JDE-YDE

Druhou prednášajúcou osobou bola Sophie Auconie, guvernérka Výboru svetových vôd a francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 – 2014. Podľa nej je existencia Európskeho pochopenia nášho dedičstva a kultúry závislá hlavne na vyučovaní európskych dejín a poznatkov o európskych krajinách. Poukázala na fakt, že výučba dejín 28 krajín Európskej únie, by mala byť výrazne posilnená na školách. Okrem toho dodala, že EÚ vyhlásením maďarského komisára pre vzdelávanie a štátnu príslušnosť, nevysiela správny signál európskej mládeži, keďže pochádza z krajiny, v ktorej v priebehu posledných mesiacov pozorujeme silnejúci autoritatívny impulz.

Audition de Sophie Auconie lors du séminaire… par JDE-YDE

Po slávnostnom obede so Sophiou Auconie, bol priestor prenechaný nášmu poslednému hosťovi, Generálovi Perruche.

Generál Perruche zastával funkciu generálneho riaditeľa vojenského štábu Európskej únie v rokoch 2004 – 2007. Od roku 2012 zastáva funkciu Prezidenta Eurodidentu Francúzska, asociácie ktorá združuje 14 krajín a špecializuje sa na otázky európskej obrany.

Podľa Generála Perruche, fundametálny problém Európy spočíva v tom, že európske národy presadzujú zručnosti ktoré strácajú alebo už stratili. Malo by sa pamätať na fakt, že posledná Francúzska Biela kniha o ochrane bola vydaná v roku 2013, a obsahuje kapitolu, ktorá sa zameriava na otázku, čo môže Európa spraviť pre Francúzsko, ale čo nemôže Fracúzsko spraviť pre Európu. Táto kapitola veľmi dobre zachytáva momentálnu situáciu európskej kooperácie a problémy národného egoizmu.

Audition du Général Jean-Paul Perruche lors du… par JDE-YDE

Spomínané tri komisie pokračovali v ich práci až do neskorého popoludnia, večer sa účastníci zhromaždili pri večeri organizovanou EDP.

V nedeľu ráno v priestoroch MoDem prezentovali reportéri z každej komisie prvotné návrhy vypracované ich komisiou, a taktiež odpovedali na mnohé otázky členov z ostatných komisií.

Víkend skončil spoločným posedením s PDE, kde účastníci semináru mohli v priateľskej atmosfére ukončiť ich seminár vzájomnou výmenou kontaktov, aby mohli spolupracovať na ukončení prác na návrhoch v komisiach, ktoré budú poslané poslancom Európskeho parlamentu v priebehu tejto jesene, aby prispeli k prebiehajucej debate v rámci skupín EDP a ALDE.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI