Spojenie s Inštitútom pre Európskych Demokratov!

Young Democrats for Europe (Mladí demokrati Európy) sa tento týždeň stali členmi Inštitútu Európskych Demokratov. Čo je ďaľším krokom v ústrety silnejšej rodine európskych demokratov.

Toto je dôležitý krok smerom k našemu dlhodobému vývoju a taktiež v spolupráci s IED. Naše dve organizácie spája spoločný cieľ, ako napríklad propagovnie efektívnejšej a otvorenejšej občianskej spoluúčasti v rámci EU.

Preto budeme mať teraz šancu na rozvoj a propagáciu našich názorov na posilnenie mládeže, a medzi inými  napríklad aj na slobodu pohybu. Taktiež budeme pracovať na posilnení demokratického myslenia a hodnôt v Európe, propagovaní práv a slobôd Európskych občanov a na boji proti populizmu v Európe.

Nakoniec by sme radi zagratulovali našemu vice-prezidentovi Mathieumu Camescassemu k jeho priatiu do IED vedeckej komisie.

Vyjadrenie k voľbám v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

Voľby konajúce sa 11.decembra poskytujú občanom Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko možnosť nového začiatku a spojenie všetkých demokratických síl v krajine. A predovšetkým ľuďom ponúkajú možnosť výberu smerovania ich krajiny v budúcnosti.

Slobodné a spravodlivé voľby sú základnými kameňmi silných demokratických štátov. Tieto zásady nie sú predmetom zjednávaní a musia byť rešpektované všetkými politickými silami. Zabezpečenie čistých volebných zoznamov a zabránenie manipulácie s voličmi musia byť absolútnou prioritou aby sa zabezpečila nielen transparentnosť a zodpovednosť, ale zo všetkého najviac legitimita volieb. Je dôležité aby bola občanom prezentovaná rada zmysluplných možností, z ktorých si môžu vybrať aký druh života a systému považujú za najviac žiaduci pre ich vlastnú komunitu. To znamená slobodnú a otvorenú konkurenciu medzi rôznymi politickými stranami. Vzhľadom na to, že najnovšia správa Európskej komisie o Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko spomína rastúce riziko “ovládnutia štátu“ a vyjadruje vážne obavy týkajúcich sa občianskych slobôd, je dôležité aby tieto voľby boli vedené slobodným a spravodlivým spôsobom tak, aby sa krajina mohla dostať späť na cestu demokracie a prijať opatrenia, ktoré poskytnú pozitívnejší výhľad pre závery v budúcej správe.

Živé diskusie zamerané na politický obsah a ideologické rozdiely nielen umožňujú všetkým ľuďom využívať svoje základné práva ako je sloboda prejavu, sloboda združovania a zhromažďovania a sloboda tlače, ale je to tiež nástroj, ktorý podporuje hlbšiu politická účasť a dláždi cestu pre emancipáciu jednotlivcov i skupín. Preto vyzývame všetkých kandidátov aby využili všetky príležitosti a zúčastnili sa verejných debát aby poskytli dostatok informácií a verejnosť tak mohla urobiť kvalifikované rozhodnutie.

Ľudia v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko žili veľa rokov v polarizovanej spoločnosti a zaslúžia si raz a navždy využívať svoje základné práva a demokraciu. Všetko ostatné im nedáva dostatočný rešpekt aký si zaslúžia.

Ako mladí ľudia, ktorých ovplyvňuje nielen súčasnosť, ale ktorí budú tiež niesť následky dnešných rozhodnutí v budúcnosti, vyzývame všetky strany a všetky príslušne inštitúcie a organizácie aby spoločne zabezpečili aby všetci občania mohli praktizovať demokraciu, na ktorú majú ústavný nárok.

EFAy- European Free Alliance Youth

FYEG- Federation of Young European Greens

IFLRY- International Federation of Liberal Youth

IUSY- International Union of Socialist Youth

JEF- Young European Federalists

LYMEC- European Liberal Youth

YDE- Young Democrats for Europe

YES- Young European Socialists

InterRail lístky pre európsku mládež zadarmo: nesprávny návrh

Young Democrats for Europe, nadväzujúc na  tohtotýždňovú podporu Európskeho parlamentu novely Európskej ľudovej strany k  dlhodobému rozpočtu, ktorá zabezpečuje finančné prostriedky pre túto iniciatívu, sa rozhodli vyjadriť svoj postoj k tomuto návrhu.

Violeta Bulc, eurokomisárka pre dopravu, sa nedávno vyjadrila v Európskom parlamente, že je pripravená presadiť starú myšlienku bezplatných InterRail lístkov, ktoré by boli darované každému  mladému človekovi na jeho/jej osemnáste narodeniny, čo vyvolalo vlnu nadšenia medzi europoslancami a úradníkmi v Bruseli. Tieto lístky umožnujú ich držiteľom niekoľko týždňov slobodne cestovať po Európe a rýchlo sa stali majstrovským kúskom spomedzi nástrojov pre mladých európanov. Cieľ tohto opatrenia je jasný: zvýšená mobilita mladých a podpora euróspkej identity medzi novými generáciami. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať tento návrh zaujímavý, my, Demokrati, ho nevnímme ani ako legitímny politický nástroj a ani ako účinný spôsob nárastu mobility, či boja proti euroskepticizmu.

V prvom rade, tento nápad bude nesmierne nákladný. Odhady sa rôznia – od 1,5 až po 3 miliardy eur, čo predstavuje 1 až 2 % rozpočtu EÚ v čase, keď je tento rozpočet predmetom zúrivých vyjednávaní a navyše je aj pod silným tlakom kvôli finančnému dopadu Brexitu. Ktorý program bude okrátený o rozpočet, aby sme vedeli zaplatiť tento veľkorysý plán? Aký ďaľší zdroj financovania je k dispozícii? Tieto otázky ostávajú nezodpovedané.

Nechceme tvrdiť, že budovanie pocitu európskej spolupatričnosti nestojí za niekoľko miliárd. To určite stojí. Ale je neisté, či ponuka InterRail lístkov je tým nejlepším spôsobom oživenia lásky pre EÚ medzi mládežou. Časté výlety v rámci celej Európy už sú realitou pre mnohých mladých európanov vďaka InterRail-u a nízkonákladovým leteckým spoločnostiam. Lepšou alternatívou by bolo tieto peniaze  použiť na financovanie Erasmu, keďže rozpočet pre tento program je v posledných rokoch pod hrozbu a ešte stále zostáva nedostupný pre mnoho študentov. Tieto peniaze by takisto mohli byť užitočné pre program Erasmus pre učňov, ktorý bol navrhnutý naším europoslancom Jeanom Arthuisom.

Táto myšlienka je problematická aj z politického hľadiska. Je naozaj úlohou vlády ponúkať voľné jazdy za peniaze daňových poplatníkov? A aj keby to tak bolo, je toto úlohou Európskej únie? Ak musíme niečo spraviť, aby sme pomohli menej majetním objavovať ich  kontinent, národné vlády sú dokonale schopné a aj lepšie prispôsobené k tomu, aby takúto myšlienku sprostredkovali. Nemali by sme dovoliť kritikom mať pravdu v časoch, keď je odpor voči Únii rekordne vysoký a je považovaná za zbytočnú inštitúciu.

Okrem toho, EÚ má k dispozícii lepšie nástroje na uľahčenie a zlacnenie cestovania pre všetkých európskych občanov. EÚ by mohla pokračovať v otváraní európskej železničnej siete pre hospodársku súťaž, hlavne čo sa týka medzinárodných liniek, ktoré sú momentálne v zabudnutí. Pokiaľ sa EÚ snaží zvýšiť mobilitu celkovo, mala by tak robiť prelomením bariér na kontinente, v čom je vskutku dobrá už celé posledné desaťročia.

Jednoducho povedané: tento plán je demagogický a klientelistický. Je jednoducho nesprávne kupovať si lásku voličov darčekmi. Je absurdné očakávať, že si získame rešpekt mladých ľudí tým, že im ponúkneme výlet za objavovaním divov Európy. Mladí sú perfektne schopní racionálne pochopiť, prečo je EÚ tak dôležitá v ich životoch a pre ich budúcnosť.

EÚ je výnimočná cesta, ktorá spravila viac pre prepojenie európskych národov, než ktorákoľvek iná inštitúcia. A presne preto, by sa EÚ mala vzdať  tejto myšlienky, ktorá naruší jej dôveryhodnosť a nespraví nič pre jej zlepšenie. Veríme, že dlhodobé riešenia a hlboké zmeny v politike EÚ sú jediným spôsobom pre posilnenie európskej identity a získanie autonómie pre európsku mládež.

Vincent Delhomme

This article was originally published on the College of Europe blog : https://blog.coleurope.eu/2016/10/14/free-passes-for-interrail/

Picture: MSc Utrecht

EYE 2016: Spolu môžeme meniť!

Európske podujatie mládeže (EYE 2016) sa uskutočnilo tento víkend v Európskom parlamente v meste Štrasburg. Na druhom ročníku tohto podujatia sa zhromaždilo viac než 7000 mladých ľudí zo všetkých kútov Európy, pripravení diskutovať o akútnych problémoch a výzvach, ktorým Európskaúnia momentálne čelí. Debaty boli vedené dôležitými osobonosťami európskej politiky a občianskych spoločenstiev, ktorí, okrem zdieľania svojich skúsenosti a vedomostí na konkrétne témy, boli pripravení vypočuť názory mladých.

Motto tohto ročníka bolo už spomenuté; „Spolu dokážeme meniť”. Program začal v piatok otváracou ceremóniu so Sylvie Guillaume a Mairead McGuinness (podpredsedníčky Európskeho parlamentu), Johannou Nyman (Prezidentkou Európskeho mládežníckeho fóra) a Rolandom Ries (primátorom mesta Štrasburg). Určené posolstvo bolo jasne definované: Mladé generácie sú budúcimi vykonávateľmi európskej politiky, ktorí budú formovať Európsku úniu. Mladež v Európe by preto nemala byť vylúčená, ale naopak, mala by sa stať aktívnou súčasťou a byť vypočutá prirozhodovaní o budúcom rozvoji EÚ. Mládež ukrýva obrovský potenciál myšlienok a inovatínych riešení, ktoré by mali byť vzaté v úvahu.

YDE skupina bola reprezentovaná delegátmi z Francúzska, Nemecka, Baskitska, Slovinska a Slovenska. Ako obvykle sme húževnato obhajovali naše hodnoty ako aj pevný záväzok pomôcť formovať demokratickú a silnú Európsku úniu. Otváracia plenárna schôdza, ktorá sa konala v piatok v zasadacej sále, umožnila neuveriteľnú, energickú atmosféru s tisíckami mladých Európanov, plne pripravených a odhodlaných stať sa aspoň na jeden deň súčasťou európskej politiky.

 • Celý program pozostával z piatich hlavných tém:
  Vojna a mier: Perspektívy pre mierovú planétu
  Apatia alebo účasť : Agenda pre energickú demokraciu
  Vylúčenie alebo prístupnosť: Zásah proti nezamestnanosti mladých
  Stagnácia alebo inovácia: zajtrajší svet práce
  Kolaps alebo úspech: Nový spôsob na udržanie Európy

Najpopulárnejšie témy boli medzi inými: riešenie Utečeneckej krízy, kontroverzná TTP dohoda s USA, daňové úniky, podnikanie, klimatická výzva či dôležitosť demokracie.
Politické debaty, interaktívne workshopy a náučné aktivity, mimo hudobných a umeleckých vystúpení, doplnili stimulujúci víkend, v priebehu ktorého bola európska identita opätovne posilnená. Dosiahnuté závery stretnutí budú preberané vo viacerých komisiach v EP už túto jeseň.

Ak nám tento víkend niečo ukázal, tak rozhodne fakt, že i napriek obtiažnostiam a neistotám, nádej na budovanie silnej jednotnej Európskej únie neustále pretrváva. Jej budúcnosť a úspech je v našich rukách, a potrebujeme si vyznačiť jasnú cestu, po ktorej chceme kráčať, pretože spolu, môžeme meniť!

Irati Oleaga
@oleaga_irati

Poďakovanie patrí Marielle de Sarnez a Robert Rochefort za sponzorovanie našich skupín

Chladnúce francúzsko-nemecké vzťahy

7. apríla sa uskutočnila 17. konferencia vMetzi (Alsasko,Moselle), meste nachádzajúcom sa v strede francúzsko-nemeckých vzťahov, kde sa symbolicky stretli vlády týchto dvoch štátov. O tomto kúsku zeme dlho viedli spory a dodnes predstavuje symbol mieru medzi týmito krajinami.

Riešili sa kľúčové záležitosti, ktoré súvisia s utečeneckou krízou a hrozbou terorizmu; záležitosti, na ktoré majú obe krajiny rozdielne názory. Taktiež sa diskutovalo o ich ďalšej vzájomnej spolupráci v oblasti rastu, zamestnanosti, kultúrnych a lingvistických výmen a podpory mobility mladých.

Skôr symbolické stretnutie

Aj napriek závažnosti diskutovaných tém, zasadnutie vlády nikam nepokročilo. V otázke migrácie nevzišlo žiadne komplementárne riešenie dohody medzi Tureckom a EÚ, hoci problém prílivu utečencov má ďaleko od jeho reálneho riešenia. Riešením by mohlo byť zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, usmerňujúc tak prichádzajúcich migrantov, vzhľadom na vyhovenie ich práva na azyl. Táto hodnota by mala byť uznávaná všetkými členskými štátmi EÚ.

V rozhodujúcej otázke terorizmu nastal výrazný progres, vďaka nedávnemu prijatiu smernice o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich, čo je v podstate zjednodušené znenie obhajované Alianciou liberálov a demokratov pre Európu. Francúzsko a Nemecko spolu s ďalšími členskými štátmi sa príliš nepokúšali o spoločnú a efektívnu odpoveď na hrozbu terorizmu. O posilnení a rozšírení privilégií Europolu sa vôbec nediskutovalo, napriek faktu, že slabiny v spravodajskej službe a polícii nesú jednoznačnú zodpovednosť za útoky v rokoch 2015 a 2016.

V prípade, že by sa Francúzsko a Nemecko zaviazali k ďalšej spolupráci v rôznych oblastiach a francúzsko-nemecký výbor pre integráciu by sa postavil čelom k výzve integrácie utečencov, situácia Európy by sa výrazne zlepšila. Zatiaľ však ani v otázke spolupráce krajín vo vytváraní príležitostí pre mladých ľudí neuzniesli žiadne závažnejšie záväzky, hoci táto otázka predstavuje kľúčovú tému pre budúce európske generácie. Zdá sa, že naďalej pretrváva nedorozumenie zapríčinené francúzskym negatívnym rozhodnutím vypustiť z učebných osnov dvojjazyčné vzdelávanie, umožňujúce žiakom študovať nielen v anglickom, ale aj v nemeckom jazyku.

Pre Francúzsko a Nemecko nastal čas obhájiť svoje záväzky

Nie je správne považovať stagnáciu tohto bilaterálneho vzťahu za problematický iba pre  Francúzsko a Nemecko. Ich demografie, ekonomiky, politiky a štatúty zakladajúcich členov ich nanešťastie ešte stále do veľkej miery predurčujú na ťahúňov medzivládnej Európy. Ich rozpor, či lepšie povedané – vzájomný nedostatok záujmu, momentálne predstavuje veľmi škodlivý aspekt pre celú Európu, ktorá čelí existenčnej kríze. Práve teraz je vhodný čas pre národné vlády, najmä pre Francúzsko a Nemecko, prevziať zodpovednosť a obhajovať všeobecne potrebné záväzky. No s celoštátnymi voľbami v oboch krajinách na obzore, táto predstava ostáva nepravdepodobná.

Tristan ATMANIA (@ATMANIATristan)

Foto: Présidence de la République

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

  NAŠI PARTNERJI