Späť k nášmu júnovému podujatiu v Paríži na tému európskych hraníc

V dňoch 12.-14. júna zorganizovali Mladí Demokrati pre Európu (YDE) seminár v Paríži na tému “Európske hranice”. Toto podujatie mobilizovalo členov UDI Jeunes a Jeuner Démocrates, aby pracovali na troch odlišných témach: európska a medzinárodná kooperácia, kultúrna identita a edukácia, ako aj obrana a bezpečnosť.

 Členovia rady Mladých Demokratov privítali účastníkov piatok večer v priestoroch UDI. Antoine Carette, súčasný prezident Jeunes Démocrates, vo svojom prejave vysvetlil svoje presvedčenie o dôležitosti Európy pre našu budúcnosť, nevyhnutnosť spoločnej kooperácie medzi MoDem a UDI, ako aj Aliancie Demokratov a Liberálov v Európskom parlamente, ktoré je našim sídlom MEP. Opísal debatu, ktorá prebehla začiakom júna vo výbore EDP na tému migrácie.

 Pierre Bornard, viceprezident YDE, odprezentoval oranizáciu, kde vysvetlil jej štruktúru a organizované podujatia, medzi iným zdôraznil, že YDE víta nových motivovaných členov, a podnecuje ich na podieľaní sa na komunikácii a iných projektoch. Sarah Robin, zástupca generálneho tajomníka YDE, popísal program nasledovného semináru a spôsob, ako by účastníci mali postupovať pri vyjadrovaní a zdieľaní svojich nápadov, a vypracovať príspevky ku každej zo spomínaných tém počas seminára.

V sobotu ráno sa všetci účastníci zhromaždili v priestoroch EstEnsemble aglomerácií (lokálnom úrade zodpovedajúcom za verejné služby). Starosta Bobigny, Stéphane de Paoli, privítal publikum v jednej z miestností obecnej rady. Po vysvetlení jeho presvedčenia, že multikulturalizmus má Európa v krvi, nám pripomenul, že on sám pochádza z rodiny talianskych imigrantov, teda je dieťaťom Európy. Neskôr sa účastníci rozdelili do troch skupín a pripojili sa k ich jednotlivým výborom, aby začali spoločne pracovať na jednotlivých úlohách.

Oliver Cadis, francúzsky senátor reprezentujúci francúzskych občanov žijúcich v zahraničí, otvoril svojím prejavom prvé zasadnutie. Podľa jeho názoru v Európe prevláda značný nedostatok rozvoja obchodných spoločností, ako aj malých či stredne veľkých obchodov. Napriek existencií európskeho obchodného prototypu, tento model nie je však dostatočne propagovaný členskými štátmi EÚ. Taktiež adresoval otázku zamestnania budúcnosti, ktorého navrhovaný slogan by mal byť “Bez ľudí, bez papierov”. On sám túto metódu už stihol uplatniť v jeho vlastnej firme, dovoľujúc jej profitovať z benefitov ako flexibilný pracovný čas a tiež rozhodovanie o špecifických zručnostiach v správnom čase.

Audition d’Olivier Cadic lors du séminaire… par JDE-YDE

Druhou prednášajúcou osobou bola Sophie Auconie, guvernérka Výboru svetových vôd a francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2009 – 2014. Podľa nej je existencia Európskeho pochopenia nášho dedičstva a kultúry závislá hlavne na vyučovaní európskych dejín a poznatkov o európskych krajinách. Poukázala na fakt, že výučba dejín 28 krajín Európskej únie, by mala byť výrazne posilnená na školách. Okrem toho dodala, že EÚ vyhlásením maďarského komisára pre vzdelávanie a štátnu príslušnosť, nevysiela správny signál európskej mládeži, keďže pochádza z krajiny, v ktorej v priebehu posledných mesiacov pozorujeme silnejúci autoritatívny impulz.

Audition de Sophie Auconie lors du séminaire… par JDE-YDE

Po slávnostnom obede so Sophiou Auconie, bol priestor prenechaný nášmu poslednému hosťovi, Generálovi Perruche.

Generál Perruche zastával funkciu generálneho riaditeľa vojenského štábu Európskej únie v rokoch 2004 – 2007. Od roku 2012 zastáva funkciu Prezidenta Eurodidentu Francúzska, asociácie ktorá združuje 14 krajín a špecializuje sa na otázky európskej obrany.

Podľa Generála Perruche, fundametálny problém Európy spočíva v tom, že európske národy presadzujú zručnosti ktoré strácajú alebo už stratili. Malo by sa pamätať na fakt, že posledná Francúzska Biela kniha o ochrane bola vydaná v roku 2013, a obsahuje kapitolu, ktorá sa zameriava na otázku, čo môže Európa spraviť pre Francúzsko, ale čo nemôže Fracúzsko spraviť pre Európu. Táto kapitola veľmi dobre zachytáva momentálnu situáciu európskej kooperácie a problémy národného egoizmu.

Audition du Général Jean-Paul Perruche lors du… par JDE-YDE

Spomínané tri komisie pokračovali v ich práci až do neskorého popoludnia, večer sa účastníci zhromaždili pri večeri organizovanou EDP.

V nedeľu ráno v priestoroch MoDem prezentovali reportéri z každej komisie prvotné návrhy vypracované ich komisiou, a taktiež odpovedali na mnohé otázky členov z ostatných komisií.

Víkend skončil spoločným posedením s PDE, kde účastníci semináru mohli v priateľskej atmosfére ukončiť ich seminár vzájomnou výmenou kontaktov, aby mohli spolupracovať na ukončení prác na návrhoch v komisiach, ktoré budú poslané poslancom Európskeho parlamentu v priebehu tejto jesene, aby prispeli k prebiehajucej debate v rámci skupín EDP a ALDE.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI