Privítanie pre Junge Freie Wähler z Nemecka

888 Views

Young Democrats for Europe (YDE, Mladí Demokrati pre Európu) s radosťou vo svojich radoch vítajú nového člena: Junge Freie Wahler z Nemecka. Sme veľmi radi, že rozšírime náš dosah o Nemecko, najľudnatejší členský štát EÚ.

Taktiež sme veľmi radi, že sme boli pozvaní na zakladajúci kongres JFW v januári. Od roku 2014 sú členovia JFW veľmi aktívni v rámci YDE a EDP a sme veľmi radi, že sa k nám pridali už aj oficiálne.

Prezidenta YDE Antoine Carette pri tejto príležitosti povedal: “Srdečne vítame žiadosť JFW o členstvo v YDE ako zavŕšenie dvojročného procesu neformálnej spolupráce. Zdieľame spoločný záujem o budovanie demokratickejšej EÚ. Naše organizácie sa skutočne usilujú o posilnenie postavenia občanov, ktorí si zaslúžia väčšiu rolu v rozhodovacích procesoch na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Na tento účel sa demokrati z celej Európy musia spojiť a posilniť vzájomnú spoluprácu.”

Michael Schultheis, predseda JFW, zdôraznil: “Sme veľmi vďační, že sme súčasťou YDE. V čase, keď populizmus znovu rastie je dôležité, aby pro-Európski orientovaní mladí ľudia, občania a organizácie spolu spolupracovali a bojovali za Úniu, ktorá je prospešná pre nás všetkých. “

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI