Google a Gazprom: dôležité kroky pre Európu

784 Views

Posledné týždne boli pre Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie, vševládneho regulátora európskeho trhu, viac než rušné. Podnietená železnou päsťou komisárky Margrethe Vestager sa Európska komisia v dňoch 15. a 22. apríla rozhodla zakročiť proti Googlu a Gazpromu prostredníctvom obvinení z toho, že obe spoločnosti zneužili svoje dominantné postavenie na trhu. Tieto rozhodnutia sú nezaujaté k výsledkom vyšetrovania, ale môžu spôsobiť, že tieto dve firmy budú čeliť pokute až do výšky 10 % ich celkového obratu, teda do výšky miliárd eur.

Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž – najsilnejší orgán hospodárskej súťaže na svete

Politika hospodárskej súťaže je jedným z mála právomocí, ktorá je výhradne vykonávaná Komisiou – členské štáty vedú svoje vlastné orgány hospodárskej súťaže pre otázky týkajúce sa ich vlastných vnútroštátnych trhov – čo robí z Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž najsilnejší orgán hospodárskej súťaže na svete. Európske právo o hospodárskom súťažení nezamieta jeho dominantné postavenie, ktoré nejaká spoločnosť môže dosiahnuť prostredníctvom spravodlivej hospodárskej súťaže, inovácie a lepšej kvality svojich výrobkov. Práve toto má za cieľ chrániť spotrebiteľov, pretože právo bráni veľkým firmám zneužívať svoju moc na posilnenie svojho postavenia na trhu a následného eliminovania hospodárskej súťaže s cieľom podporiť svoje výrobky alebo služby a účtovať vyššie trhové ceny vo svoj prospech.

Po vykonaní 5-ročného vyšetrovania sa Komisia domnieva, že Google využilo svoju dominanciu na trhu online vyhľadávačov – v súčasnosti drží 90% tohto trhu v Európe – na uprednostňovanie svojich vlastných porovnávacích nákupov tovaru v neprospech svojich tovarov konkurentov. Vo svojej podstate ide o to, že spotrebiteľ hľadajúci porovnania produktov na Googli bude pravdepodobne presmerovaný do vlastného porovnávacieho systému Google a nie do systémov konkurentov Google, a to bez ohľadu na vo vhodnosť a relevantnosť Google služby vzhľadom žiadosť používateľa. Tu je predpoklad, že Google takto bude používať svoju silu na trhu internetového vyhľadávania na získanie dominantného postavenia i na iných trhoch, a to práve potláčaním konkurencie a v konečnom dôsledku i poškodzovaním spotrebiteľov. Potom, čo spoločnosť bola kľúčovým hráčom pre inovácie v posledných desaťročiach, Google je teraz podozrivým z nezákonného chránenia svojej vlastnej značky pred potenciálnymi konkurentmi.

V prípade Gazpromu je potenciálne nezákonné správanie viac zrejmé než pri kauze Googlu. Komisia predovšetkým vyšetruje anti-konkurenčné praktiky tejto spoločnosti v strednej a východnej Európe. Vzhľadom k tomu, že Gazprom je významným dodávateľom plynu pre mnohé členské štáty EÚ, spoločnosť sa teší obrovskej vyjednávacej sile, ktorú môže použiť na obmedzenie cezhraničnej hospodárskej súťaže a zvýšenia cien pre spotrebiteľov na svoje vlastné obohatenie.

Spojené štáty a Rusko rýchlo odsúdili rozhodnutia Komisie ako politicky motivované. Ich komentátori predovšetkým zdôraznili, že sa Komisia mohla snažiť správať tak, aby zakryla svoje vlastné slabiny na digitálnom a energetickom trhu, čiže dvoch trhoch, ktoré sa zdajú byť prioritami Junckerovho mandátu. V tejto kritike je však čosi pravdy. Pretože pokým je zahraničný činiteľ schopný ponúknuť lepšie alebo lacnejšie výrobky pre európskych spotrebiteľov, mal by byť na trhu uvítaný. A Google je spoločnosť, ktorá podporila inovácie na mnohých trhoch a nemalo by byť preto potrestaná pre svoj úspech. Regulácie hospodárskej súťaže by mali zostať v prvom rade právnym nástrojom a nemali by byť prekrútené tak, aby slúžili protekcionárskym agendám.

Avšak spolu s právom ide i o spôsob, ako právo posilniť. Komisia má politickú úlohu pri určovaní priorít a prístupov v spôsobe akým implementuje svoje pravidlá. Do tej miery je vytrvalosť Komisie dôležitá, pretože ako bolo často argumentované, Európa nebola schopná chrániť samú seba. Únia by mala preto využiť túto príležitosť na preukázanie, že pracuje v záujme svojich občanov a je pripravená na použitie svojej sily pre ich ochranu. Ako svetový najsilnejší spotrebiteľský trh, EÚ má schopnosť konkurovať najväčším svetovým firmám, teda sa teší kapacite, ktorú nie je žiadny z jej členských štátov schopný dosiahnuť sám.

Tu ide o podstatu európskeho projektu a o jeho dôveryhodnosť

Konečný výsledok vyšetrovania ešte nie je známy a Komisia bude mať možnosť uzavrieť so stranami dohodu. Avšak tieto prípady ukázali, že keď bol ohrozený záujem občanov EÚ, Európska únia je pripravená konať podľa svojich pravidiel a to bez ohľadu na to, aký veľký protivník pred ňou stojí. To je v súlade s víziou, že európski demokrati vždy obhajovali silnú a obrannú Európu vo svete globalizácie. Toto je veľmi dôležité, pretože tu ide o podstatu európskeho projektu a o jeho dôveryhodnosť.

Tento vývoj je zásadnou pripomienkou toho, ako môže Európa fungovať v ére globalizácie. Keď je zjednotená, má kapacitu, aby jej hlas bolo počuť; naopak rozdelené Únia je povinná byť iba akýmsi prídavkom malých subjektov, zápasiaca pred obrami zajtrajška.

 Vincent Delhomme (@VincentDelhomme)

(Fotografia: European Commission)

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI