Kongres YDE 2018: Bola zvolená nová rada!

1 View

Mladí demokrati pre Európu zvolili na kongrese novú radu desiatich členov na nasledujúce dvojročné obdobie. Kongres sa konal v Bruseli 30. júna 2018. Nová rada pozostáva na čele s prezidentkou Begoñou Garteizaurrekoou, generálnym tajomníkom Lorisom Mastromatteom, hovorkyňou Anitou Velicovou a pokladníkom Peter Schueppenhauerom.

Pochádzajúci z viac ako 12 európskych krajín, delegáti a hostia kongresu diskutovali okrem iných tém aj o nutnej potrebe podpory a šírenia demokratických hodnôt v rámci celej EÚ.

Begoña Garteizaurrekoa, novozvolená prezidentka, poukázala na fakt, že mládež je nielen budúcnosťou EÚ, ale aj jej súčasnosťou. Rozvoj životne dôležitých projektov mládeže závisí od ich ľudského a sociálneho rozvoja, ktorý je rozhodujúci pre budovanie aktívnych a angažovaných aktérov v rámci európskej spoločnosti.

Počas kongresu boli prijaté dve nové rezolúcie, na ktorých je založený program Mladých demokratov pre Európu na nasledujúce dvojročné obdobie. Rezolúcia o demokracii a Rezolúcia o otázkach identity, kultúry a vzdelávania, ktoré si môžete prečítať v nasledujúcich príspevkoch na stránkach YDE.

Mladí demokrati pre Európu je mládežnícke krídlo Európskej Demokratickej Strany a jedným z mládežníckych krídel skupiny ALDE. Európska Demokratická Strana je jednou z európskych politických strán oficiálne uznaných Európskym parlamentom.

Organizácia Mladí demokrati pre Európu, ktorá bola založená v roku 2007, sa usiluje o vytvorenie silnejšej a integrovanejšej Európy a prijíma základné hodnoty Európskej únie: demokraciu, slobodu, rovnosť, účasť, udržateľnosť a solidaritu. Ich poslaním je podporiť väčšie politické zapojenie európskej mládeže a zvýšenie povedomia o mnohých problémoch, ktorým EÚ čelí, ako je napríklad prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, mobilite a nezamestnanosti.

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI