Európske záležitosti na miestnej úrovni

860 Views

Francúzske mesto Štrasburg je znakom nového kroku našej európskej organizácie s našou sériou zhromaždení, ktoré sa týkajú najdôležitejších európskych otázok. Je tak nasledovníkom nášho zhromaždenia zameraného na otázku nezamestnanosti mládeže, ktoré sa usktočnilo v novembri v Paríži a v decembri v Košiciach. Počas pracovných dní v jednom zo sŕdc hlavných európskych miest, nás 14. decembra privítali dvaja z našich francúzskych členov, Jeunes Démocrates a Jeunes Forces Démocrates.

Ohniskom nášho záujmu v nadchádzajúcih voľbách do Európskeho parlamentu boli dve rozdielne témy: ako nám môže pomôcť miesta úroveň a mládež?

Aby sme porozumeli dôležitosti miestnej úrovne, sú našimi rannými rečníkmi dvaja alsaskí miestni politici. Lokálna úroveň má pre európske záležitosti špeciálny význam, ale ako zdôraznil miestny administrátor, Frédéric Le Jehan: “Snažíme sa pohnúť smerom k Európe regiónov, ale keď o nej hovoríme, preskakujeme národnú úroveň. Tá je vo Francúzsku veľmi dominantná. Z toho dôvodu je o to viac zložitejšie myslieť v rozhraní Európy regiónov.” Regióny môžu zohrávať inú rolu; môžu pôsobiť ako hrádza proti nacionalizmu, ako podčiarkol náš rečník.

Európa regiónov je: “viac sloganom ako realitou” podľa Frédérica Le Jehana. Verejné európske politiky existujú ale občania v skutočnosti nechápu odkiaľ prišli: podľa Pierra Marmilloda, starostu a miestneho radcu (FED-UDI): “Občania a miestni poslanci majú predstavu o vzdialenej a nepochopiteľnej Európe a argument mieru už nie je dostatočne presvedčujúci na to, aby presvedčil zvolených predstaviteľov, aby bojovali za Európsku úniu”. Frédéric Le Jehan prirovnáva rôzne úrovne verejnej politiky: “Komplexnosť na oboch úrovniach, lokálnej aj národnej, existuje, to však nebráni občanom, aby sa jej zúčastňovali”. Miestna úroveň preto môže byť príkladom a pomôcť “personifikovať Európsku úniu, aby sa zvýšila participácia”. Napríklad, “nič nebolo lepšou politikou ako Erasmus a výmenné programy naprieč Európskou úniou”, uviedol Pierre Marmillod.

Tieto postrehy sú zdieľané aj publikom, ktoré je zložené najmä z mladých ľudí: “Európa nevysvetľuje dostatočne čo robí, a regióny nevyužívajú tieto zdroje, ktoré majú k dispozícii.”

Na záver, hľadiac na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, má lokálna úroveň úlohu zabezpečiť priamy prístup občanom k Európskej únii, ktorá bude musieť byť viac spolitizovaná. Ako Frédéric Le Jehan zdôrazňuje: “Ak chceme byť schopní hovoriť jednoduchým spôsobom o Európe, táto musí byť jednoduchšia!”

Debata pokračovala viacerými workshopmi zameranými na eurokampaň, ako aj na letákovou akciou s miestnymi politikmi, ktorí majú s Európou skúsenosti, s cieľom zvýšiť povedomie o Európe medzi miestnymi obyvateľmi Štrasburgu.

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI