K 25. výročiu nemeckého znovuzjednotenia

804 Views

3. októbra 1990 sa opätovne nezjednotilo iba Nemecko. Celá Európa dosiahla nový cieľ. Po páde železnej opony a znovuzjednotení, sa Európska únia začala rozširovať aj smerom na východ; z dvanástich členov na dvadsaťosem. Krajiny, predtým pod vládou komunizmu, sa začali začleňovať do Európskej únie. Toto bola najväčšia výzva ale zároveň aj skvelá príležitosť pre staré a nové krajiny. A Nemecko už viac nebolo na okraji ale v strede Európy. Spolková republika si je vedomá svojich záväzkov a možností. Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl 3. októbra vyhlásil, že zjednotenie Nemecka je neodlúčiteľne späté so zjednotením Európy. „S tou istou vytrvalosťou, s akou sme uskutočňovali naše zjednotenie, budeme aj naďalej pokračovať v práci pre európsku jednotu.“

Od založenia Nemeckej demokratickej republiky 7. okóbra 1949, sa približne tri milióny ľudí pokúsili utiecť z krajiny a dostať sa do Spolkovej republiky. Dnes je práve zjednotené Nemecko cieľovou krajinou pre mnohých utečencov. Na pamiatku európskych utečencov z rokov 1949-1989, komunita za mier a slobodu poukazuje dnes na záväzok prijať ľudí, ktorých domovina už nie je viac bezpečná.

Pre Nemecko je zjednotenie míľnikom hlavne vďaka ľuďom, ktorí odvážne čelili štátnemu nátlaku a domáhali sa slobody. Odvtedy máme vlajku, štátnu hymnu, parlament, futbalový tím a hlavne ľudí. Preto ľudia každoročne oslavujú 3. október a spomínajú na noc v roku 1990, ktorá spojila dve krajiny.

YDE-Cover-Germany2

Am 3. Oktober 1990 ist nicht nur Deutschland wiedervereint worden. Ganz Europa ist an diesem Tag zusammengewachsen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einigung hat sich die Europäische Union in den Osten ausgeweitet, von zwölf auf heute 28 Mitglieder. Ehemals kommunistisch regierte Staaten wurden in die EU integriert, was für die alten und neuen Staaten eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance war. Und Deutschland lag von nun an nicht mehr am Rand, sondern in der Mitte Europas. Die Bundesrepublik ist seiner Verantwortung und seiner Möglichkeiten in Europa bewusst. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagte am 3. Oktober 1990: „Die Einigung Deutschlands ist untrennbar verbunden mit der Europas. Mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der wir unsere Einheit angestrebt haben, werden wir uns weiterhin entschlossen für die europäische Einigung einsetzen.“

Seit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 versuchten etwa drei Millionen Menschen aus dem Land zu fliehen und in die Bundesrepublik einzureisen. Heute ist das vereinte Deutschland Ziel vieler Flüchtlinge. In Erinnerung an die Flüchtlingsbewegungen von 1949 bis 1989 ist Europa, eine Gemeinschaft für Frieden und Freiheit, heute in der Verantwortung, Menschen aufzunehmen, für die ihre Heimat kein sicherer Ort mehr ist.

Für Deutschland ist die Wiedervereinigung ein Meilenstein. Zu verdanken ist er vor allem den Menschen, die der staatlichen Unterdrückung trotzten und ihre Freiheit forderten. Von nun an haben wir eine Flagge, eine Nationalhymne, ein Parlament, eine Hauptstadt, eine Fußballmannschaft und vor allem – ein gemeinsames Volk. Daher feiern die Menschen jedes Jahr den 3. Oktober und erinnern an die Nacht im Jahr 1990, die zwei Länder vereinte.

No comments