YDE podpísalo výzvu na riešenie utečeneckej integrácie a zamestnania

809 Views

Investovanie do riešení pre utečencov / migrantov a vytváranie kvalitných pracovných príležitostí pre mladých.

Mládež naprieč Európou bola do veľkej miery zasiahnutá migračnou a utečeneckou krízou, a často  ako prvá hlásala ochranu ľudských životov. Najmä občianske a mládežnícke organizácie spravili všetko v ich silách na prevedenie dobrej vôle mladých ľudí do adekvátnych odpovedí a zabezpečenia urgentných potrieb migrantov a utečencov na lokálnej aj národnej úrovni. Mládež, často na báze dobrovoľníctva, pomáha regulovať humanitárnu krízu v európskych krajinách.

Keď Komusia uviedla dnešný návrh na riešenie migračnej krízy – prehlasujeme, že jednotné európske riešenie migračnej a utečeneckej krízy, zameriavajúce sa na solidaritu a európske hodnoty je naliehavo potrebné. Európa sa nemôže a nesmie vrátiť k znovuzavedeniu hraníc.

Mládež chce pokračovať v spoluúčasti na európskom riešení tejto krízy, veriac, že jednotné riešenie vytvorí viac kvalitných pracovných príležitostí nielen pre migrantov a utečencov, ale aj pre mladých ľudí.

Vyzývame na úsilie zamerať sa na nasledujúce:

Prijatie utečencov a migrantov: Zabezpečenie zaobchádzania s nimi spôsobom, ktorý chráni a dodržuje ich práva v súlade s európskymi hodnotami. Vytváranie pracovných príležitostí v Európe; európske hranice by mali byť v Európe a nie vylúčené do Turecka alebo iných krajín.

Humanitné programy poskytujúce služby a dôstojné podmienky pre migrantov a utečencov; ktoré musia zahŕňať prispôsobenú podporu pre utečencov a migrantov.

Začleňovacie programy angažovaním utečencov a migrantov do lokálnych komunít. Mládež a mládežnícke organizácie majú jedinečné postavenie vykonávať túto úlohu, prenechávajúc im náš otvorený a pozítívny postoj k utečencom a migrantom. V prípade ich úspešného začlenenia, môžu vytvoriť sociálnu integráciu a harmóniu, ako príklad občianskych či mierových vzdelávacích programov, ktoré môžu uľahčiť výmeny týkajúce sa identity. Tieto  výmeny môžu taktiež vytvoriť množstvo kvalitných zamestnaní pre európsku mládež, utečencov a migrantov, zahrňujúc ich schopnosti a kompetencie získané formou neformálnych edukačných programov.

Konkrétne činnosti mládežníckych organizácii:

Don Bosco Mládežnícka sieť dobrovoľníkov v Nemecku, Taliansku, Španielsku a Rakúsku ponúka bezplatné jazykové kurzy a športové/oddychové aktivity pre mladých utečencov, ako prvý krok k ich integrácii do lokálnej komunity.

Skauti sprostredkovávajú stany, lieky a základnú lekársku asistenciu, organizujú zbierky darov medzi spoluobčanmi, pripravujú jedlo dbajúc na obmedzenia podľa rôznych náboženstiev, či dennodenne sprostredkovávajú ich distribúciu.

Celé znenie výzvy je dostupné tu

 

Signátori: Austrian Youth Council, European Liberal Youth, Federation of Young European Greens (FYEG), Young European Socialists,  Don Bosco Youth-Net, European Federation for Intercultural Learning (EFIL), World Organization of the Scout Movement (WOSM), Young Democrats for Europe (YDE). Koordinové: European Youth Forum.

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI