Európa už ďalej nesmie ostať pasívna voči maďarskému správaniu

869 Views

Dňa 21. septembra , prijal maďarský parlament nový zákon týkajúci sa žiadateľov o azyl: nový zákon umožňuje polícii a armáde začať paľbu na migrantov v určitých situáciách, paľba samozrejme nemá v úmysle migrantov zabiť. Tento zákon je najnovšie provokáciou od Orbánovej vlády, ktorá porušuje ideály a hodnoty, ktoré sú základom Európskeho projektu. Žiaľ, Európska únia je pasívna voči správaniu Orbánovej vlády. My, ako politická mládežnícka organizácia, nemôžeme tolerovať porušovanie mnohých  ustanovení zakotvených v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie. Obraciame sa na európskych predstaviteľov a vyzývame ich, aby  v krátkom časovom horizonte prijali vhodné opatrenia, ktoré ukážu, že sa len ticho neprizerajú,  najmä v čase keď sa v Európe objavujú politiky nezlučiteľné s našou víziou.

Nedostatok reakcií zo strany Európskej únie na Orbánovu politiku pôsobíakoby sa EÚ neriadila rovnakým meter voči jednotlivým členským štátom. Ako sa dá odôvodniť to, že EÚ je prísna pri konfrontácií krajiny, ktorá neplní finančné záväzky, tak ako to bolo v prípade Grécka no v prípade iného členského štátu mlčí pri porušovaní základných hodnôt Únie? Bez ohľadu na preferencie alebo politickú príslušnosť, členský štát, ktorý spochybňuje šesťdesiatročnú snahu budovania Európy nemôže konať beztrestne ani pokiaľ ide o princíp subsidiarity.

V tejto situácii požadujeme:

Pána Jean-Claude Junckera, predsedu Európskej komisie, aby prehlásil, že konaním Maďarska dochádza k porušovaniu európskych hodnôt (článok 2 Zmluvy o EÚ ), ​​a začal sankčného konanie tak ako je stanovené v článku 7 Zmluvy o Európskej únii.

Hlavy európskych štátov a vlád by mali pripomenúť základné hodnoty EÚ, ako sú uvedené v zmluvách a podniknúť opatrenia voči členským štátom, ktoré ich porušujú.

Pána Donalda Tuska, predsedu Európskej rady, aby otvoril túto tému počas nadchádzajúceho summitu. Prerokovanie tejto témy je nutné a doposiaľ ešte nebola spomenutá.

Pána Manfreda Webera, predsedu skupiny EPP; pána Gianni PITTELLu, predseda skupiny S&D; pána Syed Kamallu, predsedu skupiny ECR; p. Guya Verhofstadta, predsedu skupiny ALDE; slečnu Rebeccu Harms a pána Philippe Lambertsa, spolu-predsedov ZelenýchALE k riešeniu danej záležitosti v Európskom parlamente, a aby vzali na vedomie porušovanie európskych hodnôt Maďarskom (článok 2 ZoEÚ), ​​a taktiež na vytvorenie tlaku na Európsku komisiu aby príslušne reagovala.

Chceme pripomenúť  naše veľké odhodlanie o udržanie maďarských občanov v EÚ. Ľutujeme izoláciu krajiny spôsobenú vládnou politikou Orbána, ktorá vedie k budovaniu politickej i fyzickej prekážky, takej aká bola vybudovaná na rumunských, srbských a chorvátskych hraniciach.  Považujeme aj EÚ za čiastočne zodpovednú za zhoršenie situácie nakoľko nevytvára hlbšiu integráciu a podmienky solidarity medzi členskými štátmi dostatočne.

Výzvu podpísali Young Democrats for Europe a dve z našich organizácií : Jeunes Démocrates (Francúzsko) a Euzko Gaztedi Indarra (Baskicko).

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI