Európa je politickým projektom

902 Views

VI. Kongres EDS, ktorý sa konal v Bruseli, bol práve ukončený po dvoch dňoch diskusií. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 delegátov zo 17 krajín. Kongres sa uskutočnil počas obdobia ktoré je dôležité pre Európu a Taliansko.

Čo sa týka Talianska, uplynulé dni boli poznačené sporom medzi talianskou a nemeckou vládou ohľadom talianskeho dlhu. Spor bol vyvolaný slovami Angely Merkelovej namierenými proti talianskej politike znižovania dlhu, ktorá charakterizovala posledné týždne polroka talianskeho predsedníctva. V súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady EÚ Matteo Renzi povedal: „Čelili sme veľkej výzve: nájsť dušu EÚ a nájsť hlboký zmysel európskej spolupatričnosti“ a „ táto výzva nevyhnutne ovplyvnila naše výsledky“. Naozaj sa zdá, že výsledky talianskeho predsedníctva nespĺňajú naše očakávania ako uznal aj Matteo Renzi, ale berúc do úvahy ťažké problémy, ktoré sme museli riešiť, sa nám predsa podarilo dosiahnuť dôležité výsledky ako napríklad revízia daňových politík a lepšia koordinácia medzi členskými štátmi. Ľudia však tieto úspechy nepostrehli: Európa je stále vnímaná ako cudzia inštitúcia. V súčasnosti je výrok bývalého prezidenta Talianska, Carla Azeglia Ciampiho, stále aktuálny: podľa neho je Európa „politickým projektom“.

Práve pre tieto dôvody si musíme uvedomiť, že úloha EDS je veľmi dôležitá: jej úloha je kľúčová, pretože my – ako členovia EDS – sme skutočnými politikmi a snažili sme sa aj počas konferencie dodať politike a politikám EÚ ľudský rozmer. Náš spôsob robenia politiky nie je len o ukázaní sily, ale hlavne o odvahe navrhnúť správne riešenia, aj keď môžu byť na prvý pohľad ťažko pochopiteľné. Veríme tomu, že takýto prístup pritiahne Európanov bližšie k našej strane.

Miestne voľby v Kalábrii, ktoré sa uskutočnili 23. novembra, pre nás znamenali veľký úspech vďaka zvoleniu Flory Sculco, mladej ženy, ktorá sa pridala k projektu EDS ako delegátka Kongresu a členka regionálneho parlamentu Kalábrie. Počas jej volebnej kampane sme veľa hovorili o EÚ a o záležitostiach, o ktorých sme nedávno diskutovali počas bruselského Kongresu EDS, čiže o ekonomickom raste a oživení zamestnanosti, o fiškálnej konvergencii, o spoločnej zahraničnej politike, o imigrácii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Máme dôkaz, že tieto témy nie sú neaktuálne a stimulujú debatu medzi ľuďmi, ako aj medzi ľuďmi a našou stranou.

Na záver ešte krátke pripomenutie ďalšej kľúčovej témy: udržateľný rozvoj. Summit v Lime (COP20), ktorý bol prípravným summitom týkajúcim sa životného prostredia pred parížskou konferenciou, bol ukončený bez dosiahnutia významných výsledkov, avšak dosiahnutia určitého pokroku v boji proti klimatickým zmenám, ktorý ako všetci vieme, predstavuje naozajstnú výzvu do budúcnosti.

YDE sa bude jednoznačne intenzívne zaoberať týmito otázkami. Spolu môžeme spraviť z európskeho projektu politickú úniu.

Laura Venneri

No comments

Young Democrats for Europe (YDE)
Jeunes Democrates Europeens (JDE)
YDE je mladinsko krilo Evropske stranke. Sprejemamo ključno vlogo demokratičnih načel, podčrtanih v Lizbonski pogodbi in zajetih v našem političnem prepričanju: demokracija, svoboda, enakost, udeležba, trajnost in solidarnost.

Kontaktiraj nas

    NAŠI PARTNERJI